Nu fortsätter jobbet för ett tvåspråkigt, öppet Finland

05.06.2011 kl. 12:53
Under valkampanjen inför riksdagsvalet träffade jag hundratals mänskor runt om i Österbotten. Unga, äldre, småbarnsföräldrar, män, kvinnor, svenskspråkiga, finskspråkiga, egenföretagare, vårdare, pensionärer och mänskor mitt i livet, mänskor som väntat två år på uppehållstillstånd för att få bli kvar i vårt land, ja skaran var lika brokig som regnbågen.
Under valkampanjen inför riksdagsvalet träffade jag hundratals mänskor runt om i Österbotten. Unga, äldre, småbarnsföräldrar, män, kvinnor, svenskspråkiga, finskspråkiga, egenföretagare, vårdare, pensionärer och mänskor mitt i livet, mänskor som väntat två år på uppehållstillstånd för att få bli kvar i vårt land, ja skaran var lika brokig som regnbågen. Aldrig tidigare har jag upplevt en sådan aktivitet från väljarnas sida. Och det kändes bra att folk kom och talade om allt det som de upplever viktigt och som bekymrar.

Ett tema som var genomgående var oron för hur det skall gå med det svenska i vårt land. Många ville prata om det, många ville dela sina upplevelser och det obehag man känt av den pågående debatten. En oro som också bottnade i en rädsla för Sannfinländarnas framfart. Mitt budskap var att nu behöver vi hålla ihop, att det är viktigt att SFP får ett tillräckligt stöd, för bara så kan vi vara med och lösa in en biljett till den kommande regeringen. För det är så, att det är genom regeringsmedverkan som vi bäst kan nå resultat då det gäller att bevaka det vi kallar ”de svenska frågorna”. Alltid lyckas vi inte heller där få gehör för vår syn, men helt klart är att resultaten skulle vara betydligt sämre om vi stod utanför. Från oppositionsplatsen skulle rösten för det svenska snabbt klinga för döva öron.

Vi har orsak att vara hyfsat nöjda över valresultatet. I ett läge där alla andra förutom Sannfinländarna tappade mandat, lyckades vi hålla ställningarna. Det betyder att vi fortsätter med en grupp på 9 ledamöter plus Ålands. I mandat är då vår svenska riksdagsgrupp lika stor som de grönas.

Tack vare resultatet i riksdagsvalet sitter vi nu med och förhandlar om nästa regeringsprogram. Därför är alla ni som valde att lägga er röst på SFP i högsta grad delaktiga i att den svenska rösten, rösten för ett tvåspråkigt, öppet Finland också kommer att höras i landets riksdag och om allt går väl också i regeringen de kommande åren. Det om något visar att man faktiskt kan påverka genom att rösta.

Själfallet är det ändå på sin plats för SFP att fundera över varför vi inte lyckades ännu bättre i exempelvis Österbotten. Alla förutsättningar fanns för att vi skulle ha ökat vårt totala röstetal till drygt 50 000 där. Nu stannade vi på dryga 48 000. Precis som i företagsvärlden gäller det för ett parti, att noga analysera styrkor och svagheter, och ta lärdom.

Nu gäller det att blicka framåt. Vi har stora utmaningar framför oss. Grunden för hela vår välfärd vilar på företagande och ett starkt näringsliv i allmänhet. Med kunnande, kompetens och kreativitet skall också framtidens Finland byggas. Därför skall vi satsa på skolan och utbildningen. Hur väl ett samhälle lyckas sörja för dem som har det sämst ställt, är också en mätare på vilken grad av välfärdssamhälle vi har. Jobb och sysselsättning är den bästa förebyggaren av utslagning. Alla behöver få känna sig delaktiga och accepterade. Svenska Folkpartiet skall fortsätta jobba för att öka den sociala rättvisan. Det är och skall vara en hederssak för oss.

Anna-Maja Henriksson

Viceordförande

SFP