Svenskan i ett vägskäl – din röst är värdefull !

14.05.2011 kl. 13:02
Richard Sjölund skriver i VBL 14.4 att SFP:s möjligheter att påverka har varit minimala under Vanhanen/Kiviniemi-regeringen. Sjölunds påståenden håller nog inte streck. Se bara på Karlebyfrågan, placeringen av nödcentralen i Vasa eller översättningen av kollektivavtal till svenska som exempel
Richard Sjölund skriver i VBL 14.4 att SFP:s möjligheter att påverka har varit minimala under Vanhanen/Kiviniemi-regeringen. Sjölunds påståenden håller nog inte streck. Se bara på Karlebyfrågan, placeringen av nödcentralen i Vasa eller översättningen av kollektivavtal till svenska som exempel. SFP kommer att fortsättningsvis hålla den svenska fanan högt, och det kan vi göra om vi får ett tillräckligt brett stöd.

Europarådet varnar för att svenskans ställning som nationalspråk i Finland är hotad på sikt. Det borde få var och en som värnar om vårt tvåspråkiga land att vakna till. Nästa riksdag och regering avgör om man vill ta tag i problemen och bristerna och åstadkomma resultat eller inte.

För mig och SFP är saken solklar. Vi kommer att stå på oss för det svenska och vi kommer att jobba för att Ahtisaarigruppens handlingsprogram för ett Finland med två nationalspråk tas in i nästa regeringsprogram. För att nå resultat behöver vi nu ditt stöd. Inget sker av sig själv, det behövs alltid en drivande kraft.

Det är helt uppenbart att vi behöver en långsiktig språkstrategi i det här landet för hur landets två nationalspråk skall stödjas och utvecklas, kompletterad med en konkret handlingsplan för hela nästa regeringsperiod.

För att på riktigt få någon ordning på ansvarsfrågan för nationalspråken och koordineringen av regeringens språkpolitik behövs också en ansvarig minister för nationalspråken i nästa regering. Den portföljen kan lämpligen kombineras med en annan substansministerportfölj enligt samma modell som t.ex. Jan Vapaavuori idag är nordisk samarbetsminister vid sidan om bostadsminister och Stefan Wallin är minister med ansvar för jämställdhetsfrågor vid sidan om idrotts- och kulturminister.

Sannfinländarna har redan meddelat att Ahtisaarigruppens rapport hör hemma i skräpkorgen. Tydligen hör då svenskan också på sikt hemma där enligt dem. Ett sådant Finland vill jag inte ha. Använd din röst i valet. Den är värdefull.

Anna-Maja Henriksson

SFP