Viktigt med vård och omsorg i livets alla skeden

06.04.2011 kl. 14:22
En god folkhälsa är guld värd, för såväl individen som samhället. Att förebygga lönar sig alltid, och vi skall fortsätta utveckla det förebyggande arbetet på alla sektorer.
En god folkhälsa är guld värd, för såväl individen som samhället. Att förebygga lönar sig alltid, och vi skall fortsätta utveckla det förebyggande arbetet på alla sektorer.

Oberoende av ålder och inkomst skall vården fungera då vi behöver den. Större samverkan mellan olika vårdinrättningar kommer att behövas i framtiden. Patienten skall alltid stå i fokus, inte byråkratin eller vårdens administration. Vi behöver ett patientjournalsystem i landet som är heltäckande. Då du blir sjuk på resan, skall man på sjukhuset dit du kommer kunna hitta dina uppgifter från den egna hälsovårdscentralen eller sjukhuset, likaså dina röntgenbilder och tidigare laboratorieprov. Det är verkligen svårt att förstå att det skall dröja så länge att arbeta fram ett heltäckande patientdataregister för hela landet.

 Också som äldre skall du kunna lita på att du i alla skeden får en mänsklig vård och behandlas med respekt. Det står utom alla tvivel att äldreomsorgen i kommunerna kommer att behöva mer personal framöver. Du borde också kunna få välja -mer än idag- vem du vill anlita som hemhjälp eller vårdare när du är i behov av det. Systemet med servicesedlar borde utvecklas och bli ett reellt alternativ i vården. Det är viktigt att satsa på verksamhet som främjar de äldres fysiska funktionsförmåga. Närståendevårdarna är värdefulla och de behöver få en rättvis och likabehandling i hela landet. Ersättningen för närståendevård borde också berättiga till pension.

För barnfamiljerna är rådgivningen, barnläkeriet och BB viktiga. Föräldrar och barn skall inte få bli offer för centraliseringsivern. Vi behöver vårt BB också i Jakobstad, likaså vår barnavdelning. De skapar en trygghetskänsla i regionen - och visar att vi vill satsa på våra barn och unga.

Anna-Maja Henriksson

SFP