Svar till Nils-Johan Englund angående pensionsåldern

01.04.2011 kl. 14:29
Vi har ett bra system idag med en flexibel pensionsålder mellan 63-68 år. Den faktiska pensionsåldern, dvs den då folk i medeltal går i pension i vårt land ligger runt 60 år.
Vi har ett bra system idag med en flexibel pensionsålder mellan 63-68 år. Den faktiska pensionsåldern, dvs den då folk i medeltal går i pension i vårt land ligger runt 60 år. Det är det här vi borde fokusera på. Vad kan vi göra för att höja den med 2-3 år ? Varje år till på den faktiska pensionsåldern betyder ca 2 miljarder € för statskassan.

En mekanisk höjning av den lägsta pensionsåldern till 65 år, är inte lösningen på problematiken. Vi måste helt enkelt fokusera på tiden i arbetslivet, på trivseln på arbetsplatserna, och på att bli ännu bättre att förebygga. Vi skall ha kvar systemet med deltidspension och alterneringsledighet, och vi skall jobba för flexibla lösningar, så att man speciellt då man blir äldre, mera än idag kan påverka hur man jobbar. Något vi också tar fram i vårt valprogram. Vi vill satsa på orken i arbetslivet, också då man är mitt i livet.

Klart är att då vi lever längre, måste vi också jobba längre. Men en

schematisk höjning av pensionsåldern är alltså inte lösningen.

 Anna-Maja HenrikssonSFP