Svar till Asplund - Företagen får hjulen att rulla i Finland !

30.03.2011 kl. 14:31
Tack Daniel Asplund för att du noterat SFP:s egenföretagarprogram och vår vilja att jobba för de små och medelstora företagen

Tack Daniel Asplund för att du noterat SFP:s egenföretagarprogram och vår vilja att jobba för de små och medelstora företagen.

Daniel Asplund vill veta vad vi gjort och vad vi tänker göra för att skapa nya tillväxtföretag. Om du läser hela artikeln i VBL 25.3.2011, får du veta en hel del av vad SFP vill göra. Jag ser det som ytterst viktigt att bl.a. förstärka egenföretagarnas socialskydd, att minska byråkratin och underlätta anställandet av den första arbetstagaren.

Under den här regeringsperioden har företagarnas socialskydd förbättrats då det gäller t.ex. arbetslöshetsskyddet för familjemedlemmar i småföretag. Försöket med startpeng för att främja grundandet av nya företag har permanentats 2008, och stöd för anställande av första arbetstagaren har varit på försök i vissa delar av landet. SFP vill nu att det stödet utvidgas att gälla hela landet, och att man tillåter en prövotid på sex månader för den först anställda. Arbetsgivarens FPA-avgift slopades under denna riksdagsperiod och bland annat internationaliseringsstödet för företagens samprojekt ökades. Finpro har lanserat ett särskilt Luovio-program för företagets internationalisering. Här några exempel på vad som gjorts.

Klart är att vi behöver tillväxtföretag som siktar in sig på den internationella arenan. Men man skall inte underskatta egenföretagarnas betydelse. Det behövs också företag som producerar service åt oss alla i vårt land. Inom den sociala sektorn finns ännu mycket att utveckla. Hushållsavdraget har för sin del medverkat till uppkomsten av tusentals nya arbetsplatser, och många i form av egenföretag.

Också café och glassbaren har sin kundkrets, Daniel, liksom hotellen och restaurangerna. Det viktiga är att de alla sysselsätter. Det är med arbete vi skapar välfärd.

Anna-Maja Henriksson

SFP