Allt från VR till kollektivavtal på svenska

23.01.2011 kl. 15:21
Som en blixt från klar himmel, överraskades vi av VR:s beslut att man tänker stänga biljettförsäljningen i Jakobstad. Ingen kontakt har i något skede tagits med staden, och vi fick veta om saken via medierna.
Som en blixt från klar himmel, överraskades vi av VR:s beslut att man tänker stänga biljettförsäljningen i Jakobstad. Ingen kontakt har i något skede tagits med staden, och vi fick veta om saken via medierna.

Självfallet kan jag förstå att den tekniska utvecklingen gått så snabbt framåt och att allt fler därför köper sina biljetter via nätet. Men Jakobstad är ändå centralort i en region med närmare 50.000 invånare, och tågtrafiken är väldigt viktig för oss. Antalet passagerare som stiger på och av tåget vid Bennäs station är också märkbart, och vid stationen har som känt all verksamhet upphört. En biljettmaskin är den enda service som finns kvar.

Mot den här bakgrunden, och med vetskap om att det finns många mänskor i vårt samhälle som inte använder nättjänster, vore det oerhört viktigt att VR:s biljettförsäljning på sätt eller annat kan bli kvar i Jakobstad. Jag har också under veckan kontaktat VR:s ledning, och påtalat saken. Det minsta vi kräver, är att bli behandlade jämlikt med de övriga indragningshotade orterna, för vilka man nu tagit ”time-out”. Trafikminister Vehviläinen har också vädjat för att Jakobstad skall få bli kvar på VR:s biljettförsäljningskarta, och jag har personligen talat med såväl henne som minister Häkämies som ansvarar för statens ägarstyrning om saken.

Diskussionerna kommer att fortsätta nästa vecka.

Till den här veckans positiva frågor, hör att vi äntligen fått lagförslaget om att kollektivavtalen skall översättas till svenska, till riksdagen. Under veckan har vi hört sakkunniga i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, och nästa vecka skall vi vara klara med betänkandet. Pengar för översättningarna lyckades vi få in i samband med budgetbehandlingen, något som var helt avgörande för att nu komma framåt i frågan. Det är tuff takt just nu och över 100 lagar skall hinna behandlas före riksdagen slutar sitt lagstiftningsarbete den 15 mars.

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot

SFP