Mordhot hör inte hemma i finsk politik !

07.03.2010 kl. 16:03
Vi är många som förfasats av nyheten att en grupp personer på Facebook meddelat att de är villiga att sitta i fängelse för mordet på Astrid Thors.
Vi är många som förfasats av nyheten att en grupp personer på Facebook meddelat att de är villiga att sitta i fängelse för mordet på Astrid Thors. Gruppen har skapats av en person som tillhör Sannfinländarna och som sitter som ersättare i ett kommunfullmäktige. Att man ens kommer på tanken att skapa en sådan grupp är skrämmande, att man sedan skrider från tanke till handling och samlar medlemmar till gruppen över nätet är förkastligt. Det är inte så man skall driva politik i vårt civiliserade land.

Mordhot, vare sig de är anonyma eller inte, är något som inte kan accepteras. I politiken har det blivit vardag att man som politiker blir utsatt för kritik och diverse påhopp framförallt på nätet. Det är något som vi beslutsfattare får leva med. Till ett friskt samhälle hör rätten att kritisera och ifrågasätta. Kritik samt olika uppfattningar om saker och ting är det facto ingredienser som behövs för att föra ett samhälle framåt. Hotelser och utpressning är däremot en helt annan sak och hör inte hemma vid politikens matbord.

Den som skapat ”mordgruppen” har definitivt passerat gränsen för det som kan anses rumsrent. Något är också riktigt sjukt då det går så långt att över hundra människor går med i en grupp som förespråkar mord på en politiker! Man kan inte ta det för ”en kul grej” utan det handlar om en grundläggande brist på respekt och hänsyn, ett rejält övertramp av det acceptabla.

Såväl rätten till liv som rätten att säga sin åsikt hör till våra grundläggande rättigheter. Som medborgare har man rätt att kritisera den migrationspolitik som förs i Finland och man har rätt att vara emot invandring. Man får tycka hur illa man vill om den politik som förs, men man har ändå inte rätt att bete sig så att någon upplever sig hotad. Ingen i vårt land skall behöva frukta för sitt liv eller sin hälsa på grund av politiska åsikter, modersmål eller hudfärg.

Sociala media som facebook och twitter har haft stor framgång under de senaste åren. På gott och ont får vi väl säga. Man kan påstå att sociala media gynnar demokratin. Medborgarna har möjlighet att kontakta politikerna på ett betydligt enklare sätt än förr. Politikerna har möjlighet att nå ut till väljare och medborgare och få synlighet utan att behöva gå via traditionell media som tidningar, TV och radio.

Men som med allt nytt så för det också negativa saker med sig. Debatten som förs på olika diskussionsforum är många gånger rätt hatisk. Om inte moderatorn ingriper är det svårt att göra något eftersom användarna ofta är anonyma. Det förefaller också som om lagstiftningen släpar efter när det gäller brott på Internet och ibland tycks polisen stå hjälplös.

Det borde ske en förändring framförallt i attityderna. Man skall kunna vara ”karl för sin hatt” och våga stå för sitt ord. Vågar man vara kaxig, skall man våga det också under eget namn. Våra tidningshus har all anledning att noga fundera över sin roll och sin policy. Vari ligger logiken att kräva att insändare som publiceras i tidningen skall vara försedda med namn, medan kommentarerna på webben får vara anonyma. Att därtill publicera dessa anonyma kommentarer i tidningen är höjden på logisk kullerbytta !

Men tillbaka till hotet mot migrationsminister Astrid Thors. Inte en dag för tidigt tog statsminister Matti Vanhanen avstånd från Facebook-gruppens agerande och fördömde det. Varje partiledare med ryggrad och stolthet över vårt demokartiska, öppna samhälle borde göra detsamma. Var dröjer partiledare  Timo Soinis ställningstagande ?

Anna-Maja Henriksson

Riksdagsledamot, SFP