Förnuftet segrade i tobakskampen!

28.03.2009 kl. 16:13
Det blir inget totalförbud mot snuset och vi skall också få äta lakritspipor i framtiden. Det beslutet kom regeringens socialpolitiska ministerarbetsgrupp med under veckan, och det tackar vi för.
Förnuftet segrade i tobakskampen!

Det blir inget totalförbud mot snuset och vi skall också få äta lakritspipor i framtiden. Det beslutet kom regeringens socialpolitiska ministerarbetsgrupp med under veckan, och det tackar vi för.

Med tanke på de grundförslag som den tobakspolitiska arbetsgruppen presenterade före jul, kan man konstatera att förnuftet vann segrar på många plan. Arbetsgruppen ville ju se ett totalförbud mot snus, förbjuda lakritspiporna och kriminalisera minderårigas innehav av tobak. Föreställ er vad det hade inneburit i form av extra arbete för våra tullmyndigheter och för polisen. Vi hade i praktiken då fått en lagstiftning som skulle ha blivit omöjlig att följa upp, och som därtill hade kanaliserat såväl tullens som polisens resurser på helt fel saker. Tack och lov insåg ministerarbetsgruppen att det faktiskt finns viktigare uppgifter för de övervakande myndigheterna än att skriva ut böter åt snusande män och rökande ungdomar. För att inte tala om den inkonsekvens det i praktiken skulle ha inneburit att förbjuda snus men tillåta tobak.

Att tobak, snus och alkohol är skaldliga ämnen för hälsan råder det inget tvivel om. Man säger att enbart tobaken förorsakar kostnader för vårt samhälle på omkring 2 miljarder € per år. Därför vill också ministerarbetsgruppen att vi skall ta sikte på ett tobaksfritt Finland till år 2040. Utopi? Kan-ske det – men i alla händelser värt ett försök.

De åtgärder man nu föreslår rent konkret kan man ju alltid diskutera. Det föreslås att alla tobaksprodukter skall gömmas undan i våra butiker. De får alltså inte vara synligt framme. I praktiken betyder det att tobaksautomaternas tid är förbi, om lagen går igenom i riksdagen. Vid butikskassan får det finnas en lista med vilka tobaksprodukter det finns att köpa, och så skall man be butiksbiträdet om den sort man vill ha. Det blir för handeln att hitta på nya innovativa sätt att hålla tobaken under kassadisken, och för biträdena gäller det att träna ryggen! Övergångstiden föreslås vara två år. Skulle man vilja vara konsekvent borde man ju göra lika med den öl och cider som säljs i våra butiker, eller hur? Nå, vi skall väl tro att handeln inte ändå blir tvungen att bygga underjordiska öllager. Det vore inte rimligt.

Vad gäller snuset skall man få föra in 30 dosor per person för eget bruk. Till vänner, släkt och bekanta får man inte ge. Inte heller gratis eller som gåva, hur nu det skall kunna följas upp. I alla händelser ett beslut det går att leva med, mot den bakgrund att alternativet hade varit ett totalförbud. Helt uppenbart har den kraftiga folkopinionen här spelat in.

Då det gäller de minderåriga under 18 år, blir allt innehav av tobak eller snus förbjudet men som sagt inte kriminaliserat. Därtill skärps reglerna om försäljning av tobaksprodukter till minderåriga. Men lakritspipor får vi fortsätta köpa och äta och med gott samvete dela med oss. Också här spelade folkopinionen en avgörande roll, det är jag övertygad om.

Anna-Maja Henriksson