Budgetdebatt i riksdagen veckan lång

20.09.2008 kl. 16:55
Under veckan har riksdagen haft en intensiv budgetdebatt som naturligtvis präglats av de hårda vindarna som blåser på den globala finansmarknaden just nu.
Den amerikanska bankkrisen är allvarlig, men vilka följdvågorna blir för världsekonomin och för oss här i Finland av denna finanstsunami kan ingen med säkerhet säga. Ett är dock klart, vi går mot en tydlig avmattning av ekonomin. Det stod i och för sig redan klart före söndagens bankkrasch i USA.

Finland har svårt att påverka skeendena på den globala ekonomiska arenan. Däremot kan vi påverka hur vi själva hushållar med våra tillgångar och vilka åtgärder vi sätter in nationellt för att sporra till ökad tillväxt så att vi kan fortsätta förbättra vardagen för var och en i detta goda land.

Regeringens budgetförslag för 2009 bygger på en fortsatt förbättring av sysselsättningen och ökandet av antalet arbetsplatser. En hög sysselsättning är den bästa garanten för välfärdssamhället. Inte minst med tanke på de nedåtgående ekonomiska konjunkturerna och den ökande inflationen. Skattepolitiken behöver därför vara sådan att den sporrar och uppmuntrar till arbete och konsumtion. Det är mot den här bakgrunden regeringens förslag om skattesänkningar skall ses. Jag är också nöjd med att regeringen beslöt att i sitt slutgiltiga budgetförslag rikta en större del av skattesänkningarna till låg- och medelinkomsttagarna än vad som först aviserades. Här har man gått i rätt riktning. Det är ändå uppenbart att vi för att underlätta deras situation, som har de allra lägsta inkomsterna i samhället, också behöver en kännbar höjning av grundavdraget.

Budgeten ger oss mycket gott. Bland annat 3000 nya utbildningsplatser inom andra stadiets yrkesutbildning. Det är bra. Alla våra unga behöver tryggas en utbildningsplats, och just inom yrkesutbildningen är det drag under galoscherna just nu. Regeringen höjer de lägsta moderskaps- och faderskapsersättningarna till samma nivå som de lägsta arbetslöshetsersättningarna. I praktiken en höjning med ca 170 €/månad. Det är rättvist. Det är också välkommet att barnbidraget för det tredje barnet framåt höjs, fastän man kan tycka att ökningen kunnat vara högre än 10 €. En sak som däremot fortfarande irriterar är att vi inte ännu lyckats frånkoppla barnbidragets ensamförsörjartillägg från utkomststödet. Det är en åtgärd som skulle öka den sociala rättvisan. Därför kommer jag att lämna in en budgetmotion och äska om ett tillägganslag för kommunernas statsandelar då det gäller denna bit.

Hushållsavdragets höjning till 3000 € och utvidgning att också gälla energisparande förbättringar i hemmen hör definitivt till den här budgetens absoluta godbitar. Som medlem i Svenska riksdagsgruppen är jag mycket nöjd över att vi fick gehör för våra tankar i regeringen.

Anna-Maja Henriksson