Kallis och tingsrätten

11.06.2008 kl. 17:08
Bjarne Kallis med kollegor har aktivt jobbat för att splittra landskapet Österbotten för att utöka Karleby tingsrätts område med Jakobstadregionen.
Kallis och tingsrätten

Bjarne Kallis med kollegor har aktivt jobbat för att splittra landskapet Österbotten för att utöka Karleby tingsrätts område med Jakobstadregionen. Skulle deras modell vunnit gehör, hade Jakobstad förlorat såväl sidokansli som sessionsplats, vilket även regeringsråd Heikki Liljeroos på justitieministeriet konstaterat. Den stora vinnaren hade naturligtvis varit Karleby stad. Den stora förloraren hade varit Jakobstad.

Tingsrättsservicen i Karleby har i inget skede varit hotad. Sfp har genomgående i processen jobbat för att Karleby tingsrätt skall tillhöra Vasa hovrätts domkrets, och därtill jobbat för att den svenska servicen vid Karleby tingsrätt skall förstärkas.

Så kontentan är att trots Kallis & co agerande torde vi kunna se fram emot att en ny tingssal med nödvändiga stödutrymmen byggs i samband med det nya Rätts- och polishuset i Jakobstad, och att domstolsverksamhet kommer att finnas kvar i staden. Det slutliga beslutet fattas av statsrådet troligen ännu före midsommar.

Anna-Maja Henriksson