En händelserik vecka

21.09.2014 kl. 09:07
Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.

En händelserik vecka

Sällan händer det så mycket inom finsk politik som förra veckan. I riksdagen började remissdebatten av statsbudgeten. Justitieministeriets budgetmoment debatterades på onsdagen. Debatten var konstruktiv och de flesta ledamöter var nöjda över att vi lyckats avvärja de stora sparkraven som finansministeriet föreslog i sitt ursprungliga förslag. Oron för framtiden var ändå påtaglig.

Veckan bjöd också på en besvikelse då regeringens finansutskott gav den s.k. jourförordningen sin välsignelse. SFP lämnade in en avvikande åsikt efter behandlingen. I början av september var frågan också aktuell i social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen, där jag också klart meddelade vår avvikande syn. Tyvärr har vi SFP:re i denna fråga blivit ensamma inom  regeringen i att försvara de mindre förlossningssjukhusen. Ändringen av förordningen betyder att många förlossningssjukhus måste sätta lapp på luckan. Nu är Borgå hotat. Med tanke på att BB i Ekenäs och Jakobstad tidigare varit tvungna att stänga, vore det en stor förlust för tillgodoseendet av den svenska servicen, ifall Borgå BB går samma öde till mötes.

Patientsäkerheten kan garanteras också i de sjukhus där förlossningarnas antal är under tusen per år.  Personligen är jag inte alls övertygad om att patientsäkerheten kommer att öka genom den nya jourförordningen. Vi vet redan nu att allt fler barn har fötts på landsvägarna under de senaste tio åren. Det är mycket sannolikt att denna utveckling kommer att fortsätta, ifall fler förlossningssjukhus måste stängas.

Veckans hetaste potatis inom politiken var givetvis kärnkraften. Regeringen bordlade behandlingen av TVO:s ansökan och godkände med rösterna 10-7 Fennovoimas ansökan. Inom SFP finns det väldigt delade åsikter om kärnkraften. I svenska riksdagsgruppen finns de nu mer kritiska röster än tidigare. Det är bra att detta också återspeglas i regeringsarbetet. Min personliga ståndpunkt har också påverkats av bl.a. olyckan i Fukushima. När jag 2010 röstade för Fennovoima var mitt starkaste argument att Finlands beroende av rysk el skulle minska. Efter en helhetsbedömning av nuläget, blev min slutsats att jag röstar emot.

Som väntat valde de Gröna att lämna regeringen. Den ursprungliga sexpartiregeringen består nu av fyra partier. Oppositionen har igen bollat med tanken om nyval, något jag tar avstånd från. Det är ytterst viktig att denna regering verkställer och slutför de stora ekonomiska beslut som man tidigare kommit överens om. Det finns fortfarande mycket att göra.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister (SFP)