Neljä kovaa työvuotta takana (Pohj. 22.3)

22.03.2015 kl. 13:21
Eduskuntavaaleihin on nyt enää vaajaa kuukausi. Kun seuraa mediaa, saa sen käsityksen, ettei oikeastaan mikään ole onnistunut tällä hallituskaudella. Onneksi todellisuus on toinen. On myönnettävä, että hallituksen suuret rakenneuudistushankkeet, kuten kuntauudistus ja SOTE, epäonnistuivat. Mutta kuitenkin moni asia on tällä hallituskaudella edennyt suotuisasti.

Neljä kovaa työvuotta takana

Eduskuntavaaleihin on nyt enää vaajaa kuukausi. Kun seuraa mediaa, saa sen käsityksen, ettei oikeastaan mikään ole onnistunut tällä hallituskaudella. Onneksi todellisuus on toinen. On myönnettävä, että hallituksen suuret rakenneuudistushankkeet, kuten kuntauudistus ja SOTE, epäonnistuivat. Mutta kuitenkin moni asia on tällä hallituskaudella edennyt suotuisasti.

Monessa liikenne- ja infrastruktuurihankkeessa olemme Pohjanmaan näkökulmasta onnistuneet hyvin. Sepänkylän ohikulkutie, Pietarsaaren satamatie, Seinäjoki-Ylivieska-radan perusparannus ja Pietarsaaren satamaan kulkevan radan sähköistäminen ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Olemme myös pystyneet torjumaan niitä uhkakuvia, jotka leijuivat Vaasan keskussairaalan yllä. Vaasassa on myös edelleen hovioikeus ja meillä on poliisilaitos, jonka päätoimipaikka sijaitsee Vaasassa.

Oikeusministerinä voin olla erityisen tyytyväinen, sillä uskallan väittää että ministeriöni on se, joka on parhaiten onnistunut toteuttamaan hallitusneuvotteluissa sovittuja päätöksiä. Olemme käynnistäneet suuria, koko oikeusalaa koskevia uudistuksia. Olemme myös onnistuneet vahvistamaan rikosuhrien asemaa ja edistämään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä. Uusi säännös, joka kieltää vainoamisen, astui voimaan jo vuoden 2014 alusta. Syyskuussa 2014 astui voimaan seksuaalirikoslainsäädännön muutos, jossa seksuaalinen ahdistelu lisättiin uutena säännöksenä. Tärkeää on minulle ollut myös raiskausrikoslainsäädännön kiristäminen. Eduskunnan viimeisellä työviikolla hyväksyttiin myös laki rikosuhrimaksusta, jonka perusteella rikoksentekijältä peritään maksu rikosuhrien tukipalveluiden rahoittamiseksi. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy Suomessa aivan liian paljon, ja tämän kääntämiseksi tarvitsemme lakimuutosten lisäksi myös asennemuutosta.

Mitä tulee taloudellisiin kysymyksiin, myös oikeusministeriössä on tehty useita tärkeitä, monen kansalaisen arkeen vaikuttavia lakiuudistuksia. Pikaluottolainsäädäntöä kiristettiin merkittävästi kesäkuun 2013 alusta. Uusien myönnettyjen luottojen määrä on sekä kappalemääräisesti että euromääräisesti pudonnut liki kolmasosaan. On hienoa todeta, että muutoksella on ollut selkeitä myönteisiä vaikutuksia. Tämän vuoden alusta astui voimaan uusi velkajärjestelylaki ja yksi tuoreimmista lakimuutoksista on yritysten maksuaikojen lyhentäminen. Tässä on vain muutama esimerkki tällä hallituskaudella tehdyistä hyvistä lakiuudistuksista. 

Täytyy kuitenkin myöntää, että kulunut talvi ja varsinkin eduskunnan viimeiset työviikot olivat erittäin vaikeita ja raskaita. Olen todella pettynyt siihen, että saamelaisten oikeuksia edistävät hallituksen yksimieliset lakiesitykset saamekäräjälaista ja ILO 169-sopimuksen ratifioinnista torpattiin loppusuoralla eduskunnassa. Saamelaiset, Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ovat nyt menettäneet luottamuksensa Suomen valtiovaltaa kohtaan, suurten hallituspuolueiden käyttäytymisen vuoksi. Siksi seuraavan hallituksen ja eduskunnan on heti aloitettava työt luottamuksen palauttamiseksi. Koska ILO 169 on kansainvälinen sopimus, sen ratifiointi jää lepäämään vaalien yli ja siirtyy seuraaville valtiopäiville uuden eduskunnan käsiteltäväksi. Silloin saamelaiskysymysten kaatajilla, kuten ILO-sopimuksen osalta SDP:llä, on oiva mahdollisuus kantaa vastuunsa. RKP oli koko prosessin aikana ainut puolue, joka kunnioitti hallituksen Saamelaiskäräjien kanssa saavuttamaa neuvottelutulosta. Omasta ja RKP:n puolesta voin taata, että jatkamme ylpeänä ihmisoikeuslipun kantamista korkealla.

Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri, RKP