Svar till Tom Sörhannus, HBL, 11.6.2015

11.06.2015 kl. 09:24
Tom Sörhannus uttrycker i Hbl (7.6.2015) sin oro över svenskans framtid i Finland. Farhågorna över förutsättningarna för en levande svenskhet i landet är synnerligen befogade och delas av Svenska folkpartiet. Sörhannus utmålar de tvåspråkiga och tvåspråkigheten som det svenska språkets stora hotbilder i Finland.

Tom Sörhannus uttrycker i Hbl (7.6.2015) sin oro över svenskans framtid i Finland. Farhågorna över förutsättningarna för en levande svenskhet i landet är synnerligen befogade och delas av Svenska folkpartiet. Sörhannus utmålar de tvåspråkiga och tvåspråkigheten som det svenska språkets stora hotbilder i Finland. Jag tror det är viktigt att inse att allt fler familjer lever sin vardag på både finska och svenska. Det är en lycka för svenskan i Finland att många tvåspråkiga familjer väljer den svenska skolan för sina barn. Tvåspråkigheten som sådan är inte ett hot mot svenskan. Hotbilden består i avoga enspråkiga attityder som motarbetar två levande nationalspråk i landet.

Den avoga enspråkighetslinjen förfäktas av enskilda personer och i vissa fall även på partinivå. SFP å sin sida stöder levande tvåspråkighet genom att arbeta för att båda nationalspråken syns, hörs och accepteras. Eftersom svenskan är det mindre språket i landet är det naturligt att vår uppmärksamhet ägnas åt politik som stärker, stöder och tryggar just det språket. Genom SFP:s historia har vi jobbat för lösningar inom exempelvis vården, utbildningen, polisväsendet och regionförvaltningen, som på lång sikt tryggar det svenska i Finland.

Svenska folkpartiet var pådrivande när det gällde att få till stånd landets första nationalspråksstrategi under den förra riksdagsperioden. Nationalspråksstrategin avser att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. SFP värnar strakt om verkställande och uppföljande av strategin och anser att strategiarbetet behöver få en fortsättning. Frågan är nu om det i den nya regeringen finns ett tillräckligt intresse och kunskap för att fortsätta arbetet med Nationalspråksstrategin.  

För SFP har det alltid varit viktigt att slå vakt om starka svenska strukturer inom speciellt utbildningen för att på lång sikt garantera levande tvåspråkighet och en livskraftig svenska i vårt land.

 

Anna-Maja Henriksson

Ordförande för Svenska riksdagsgruppen