Nu behövs framtidstro

06.02.2016 kl. 08:00
Vi har en gemensam viktig uppgift. Att få Finland på fötter igen och skapa en positivare atmosfär.

Ekonomin, vårdreformen, arbetsmarknadsläget, utbildningen, flyktingkrisen och EU kommer att vara de stora frågorna under riksdagens vårsession. För egen del hoppas jag också att det allt negativare samhällsklimatet skulle stämma till eftertanke hos såväl beslutsfattare som hos folket. Vi har en gemensam viktig uppgift. Att få Finland på fötter igen och att skapa en positivare atmosfär.

 

Svenska riksdagsgruppen besökte i veckan asylmottagningen i Evitskog långt ute på Kyrkslätts landsbygd. Där vistas runt 300 män i åldern 18 till dryga 50, alla med sin egen historia och med spänd förväntan hur det ska gå med möjligheten att få uppehållstillstånd i Finland.

 

Vi diskuterade med ett flertal av dem och fick höra deras historia och tankar just nu. Det gick inte att ta miste på den tacksamhet de kände över att få vara i ett land där det råder fred, där man inte behöver vara rädd för dagligt våld, hot och förföljelse. En ung man berättade att han jobbat som barberare hemma i Irak, en annan att han var ingenjör, en tredje att han var statistiker o.s.v. Alla med samma önskan, att jobba i Finland och göra rätt för sig.

 

Ett stort praktiskt bekymmer som de asylsökande har liksom kvotflyktingarna, är att de inte får öppna bankkonto, om de inte har giltiga identitetsbevis. Det här har redan länge varit ett problem som de finska myndigheterna inte lyckats lösa. Det leder också till att det i praktiken blir omöjligt att ta emot ett jobb, eftersom lönen ska betalas till ett bankkonto. Det sätter m.a.o. stora käppar i hjulen och försvårar integrationen i vårt samhälle. Därför har jag och SFP efterlyst snabba åtgärder nu av regeringen. Man måste kunna utfärda någon form av identitetsbevis i de fall där det är omöjligt att kunna få den riktiga identiteten fastställd till etthundra procent, med exakt födelsetid m.m.

 

Hur som helst, självklart är att alla som söker asyl, inte kommer att få det. Men alla har rätt att få sin sak prövad på ett tillförlitligt och rättvist sätt. Finland ska också framöver respektera FN:s flyktingkonvention. Och för dem som får stanna är en god integration A och O. Arbete och språkinlärning är nycklarna här.

 

Det är också klart att flyktingsituationen i världen oroar. Det måste hittas en global lösning på kriget i Syrien och EU-länderna behöver hitta en gemensam hållbar väg, där men delar på ansvaret mellan länderna.

Det är ett faktum att det skett en mycket snabb försämring av samhällsklimatet i vårt land. Det är också ett faktum att alla våldsbrott skall fördömas, oberoende av om det är en infödd finländare eller en utlänning som begått dem. Budskapet ska vara klart, i Finland följer vi finländsk lag. Men alla med annan hudfärg eller härkomst får inte dras över samma kam eller betraktas som kriminella. Känner man sig ovälkommen leder det till utanförskap, och det kan ge bränsle för radikalisering och hat.

 

Det vi nu behöver i vårt land är framtidstro och ett positivare samhällsklimat. Regeringen måste skärpa sig. Man kunde börja med att säga Ja till Midway Alignment-projektet och Kvarkentrafiken.