Pressmeddelande 08.02.2017: Henriksson: Klart nej till ett postfakta-samhälle

13.02.2017 kl. 14:21
I Finland ska vi klart och tydligt säga nej till ett postfakta-samhälle. Vi måste kunna lita på regeringens beredningar, att man beaktar fakta.

- Om inte faktaunderlaget är i skick är det svårt – för att inte säga omöjligt – att enas om kloka och rättvisa beslut.

Det framhöll SFP-ledaren Anna-Maja Henriksson i riksmötets öppningsdebatt på onsdagen. Svenska riksdagsgruppen stöder regeringens strävan att skapa fler arbetsplatser.

– Arbetslivet måste reformeras för att få flera i jobb, inte minst de unga. En bra signal skulle också vara att reformera familjeledigheterna. Vad väntar regeringen på?

– Det är också hög tid för regeringen att sätta alla kort på bordet gällande vårdreformen, inte bitvis. Kommunerna, tredje sektorn och vi alla måste få veta vad regeringen tänker. Vad kommer i praktiken inom ramen för valfriheten. Sfp vill se en reform som utgår från patientperspektivet, inte från förvaltningen.

SFP anser att det är klokast att lämna den socialvården och äldreomsorgen utanför vårdreformen.