Vi ska fortsätta utveckla Jakobstad

23.03.2017 kl. 10:56
Samhällsbygge är en ständigt pågående process. I Jakobstad har det under de senaste åren hänt mycket.
Campus Allegro med Schaumansalen har blivit ett definitivt lyft för staden.

Musiklivet och kulturen blomstrar, folk kommer från när och fjärran till konserter och evenemang. Torghuset med nya butiker och aktörer har ytterligare höjt känslan av gemytlig småstad, där servicen finns nära och där tvåspråkigheten är levande.

 

Under de senaste åren har vi också lyckats genomföra många för vårt näringsliv så viktiga infrastrukturprojekt. Farleden till hamnen har fördjupats, Hamnvägen skede ett med stora rondellen står klar, elektrifieringen av Bennäs-Alholmen är på slutrakan och jobbet pågår för fullt för en vettig lösning vid Snellman-korsningen. Vårt näringsliv växer och utvecklas. Det är viktigt för det är där jobben skapas.

 

Men saker och ting sköter sig inte av sig självt. Jag har haft glädjen att få vara med och påverka stadens och regionens utveckling en längre tid. Med idogt arbete, samarbete och vilja når vi resultat. Därför är det också så viktigt att rösta i kommunalvalet.

 

Svenska Folkpartiet vill vara Nära dig i alla våra kommuner. Vi vill utveckla våra städer och kommuner utgående från befolkningens behov. Vi vill se fortsatta satsningar på skolan, dagvården och omsorgen om våra äldre. Vi vill att våra ungas röst hörs. Också i Jakobstad har vi mycket som kan göras. Vi måste fortsätta jobba för att de äldre får vård och omsorg på rätt nivå. Vi har t.ex. behov av fler platser för äldre inom serviceboende. Vi borde hitta vettiga lösningar för de ungas fritid och mota utanförskap och drogmissbruk i grind. Vi ska ta vara på vår vackra natur och fortsätta satsa på trivsamma boendemiljöer.

Vi ska kämpa för möjligast bred sjukvård på Malmska, med allmänmedicinsk dygnetruntjour. Det handlar om trygghet i vardagen. Nära Dig.