Kolumn, VBL: SFP vill bygga ett framgångsrikt Finland

18.11.2018 kl. 17:10
Det finns alltid alternativ i politiken. Det har också synts tydligt den här veckan då vi som är i opposition i riksdagen fått presentera våra alternativ till budget.

Det låter säkert inte så sprittande, men jag kan försäkra er att det är mer spännande än det ser ut. Vem vill höja skatterna, vem vill satsa mer på skolan, vem är trovärdig i sina beräkningar? Det är frågor som du som skattebetalare och medborgare har rätt att få svar på. Därför har vi i SFP också satt ner mycket jobb på vårt förslag, som skapar fler jobb och som ger mer i handen åt alla.

 

SFP vill se ett framgångsrikt och humant Finland där vi satsar på våra barn och skapar trygghet i vardagen. Det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan massiva och kortsiktiga nedskärningar i exempelvis utbildning, forskning och bistånd. Det är möjligt att genomföra en familjepolitisk helhetsreform och skapa en skattemodell som ger mer i handen.

 

Vi vill göra Finland till världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och den högre utbildningen avsevärt större än regeringens. Vi vill förlänga den inkomstrelaterade föräldraledigheten till 18 månader. Vi satsar på småbarnspedagogiken genom att erbjuda alla barn över tre år fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik om dagen. Vi vill se en mer jämlik skola och ge alla barn samma möjligheter. Stora satsningar på skola och utbildning är SFP:s recept för ett framgångsrikt Finland.

 

Vårt förslag ger enligt riksdagens utredningstjänst 3000 fler arbetsplatser än regeringens budgetförslag. Flere andra oppositionspartiers alternativ visar stora minus då det gäller nyskapande av arbetsplatser. Vi tycker att skatten på arbete kan sänkas, bara det sker på ett socialt rättvist sätt. Därför höjer vi garantipensionen, slopar indexfrysningen av folkpensionen och höjer studiestödet samt barnbidraget för ensamförsörjare. Vår modell skapar bättre förutsättningar för företagande och ökar sysselsättningen. Riksdagens utredningstjänst analys visar också att alla vinner på vår modell. Men de största vinnarna är ensamförsörjarfamiljerna och studerande. En ensamförsörjare med två barn får 128 euro mer i månaden. Också äldre som lever på låga pensioner har särskilt beaktats. Våra äldre ska kunna garanteras trygghet inför morgondagen.

 

Framtiden förutsätter även en politik som sporrar till ekologiska investeringar och en hållbar livsstil. Det handlar om val som vi alla gör dagligen i vår vardag. SFP ger tilläggsanslag för att göra Östersjön renare. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna simma i havet på somrarna. Vi gör också betydande tilläggssatsningar på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Klimatfrågan är vårt gemensamma globala ansvar.

 

Och när det kommer till vårdreformen, där regeringen vill göra massiva inbesparningar. Vi skulle göra det annorlunda. Vi vill se en vettig vårdreform som sätter patienten i fokus. Vi skulle ge de mindre sjukhusen och sjukvårdsdistrikten rätt att själva bestämma omfattningen på sin jour och vad som opereras var. Det finns bättre alternativ än regeringens centraliseringsiver i vården.

 

Vi är övertygade om att det är med kunskap vi bygger framtidens Finland, tacklar klimatförändringen och skapar nya arbetsplatser. Vi vill sporra till arbete, hälsa och välmående för alla. Det finns alltid alternativ i politiken. Vårt budgetförslag är ett bättre alternativ för Finland.