VBL: Maratonloppets slutspurt börjar

14.01.2019 kl. 11:29
Riksdagen har inlett sitt arbete denna vecka. Det står klart att det blir en hektisk vår i politiken. Det finns ännu ett par hundra lagförslag som ska behandlas före 15 mars då vi sitter i sista plenum för denna period, däribland den massiva vård- och landskapsreformen.

Det kommer att betyda långa dagar. För grundlagsutskottet där jag är medlem är situationen nästan ohållbar, och jag har svårt att tro att vi skulle hinna med utlåtanden gällande alla de lagförslag som ligger på vårt bord. Huruvida vård- och landskapsreformen kommer att godkännas är det fortfarande ingen som vet. Grundlagsutskottet kommer att göra allt för att bli klar med sin behandling av det massiva paketet. Vad som händer sedan med en av de största reformerna i vår närhistoria återstår att se. Gällande VCS, 12+1 och fulljouren ska vi inte ge upp. Fås inte en ändring under denna period, är det nästa regerings sak att se till att Vasa centralsjukhus också får omfattande jour. Det kommer SFP att jobba hårt för, liksom rättvisa i vården överlag. 

 

Våren präglas inte bara av det stora antal lagförslag som ska behandlas i riksdagen. I april går vi till riksdagsval där min och SFP:s målsättning är att göra det bästa valet någonsin mätt i antalet röster. Målet är förstås att ta tillbaka vårt fjärde mandat i Vasa valkrets. Vi har under den gångna perioden jobbat hårt med mina goda kolleger Mats Nylund och Joakim Strand för ett framgångsrikt Österbotten. Det jobbet ska fortsätta med ännu fler SFP riksdagsledamöter från Österbotten. Saker och ting sköter sig inte av sig självt. Det krävs målmedvetet och hårt arbete. Ett exempel är uppgraderingen av Riksväg 8. Vi i SFP står för en ansvarstagande politik som sätter människan i centrum. Vi vill se ett samhälle där det är möjligt att lyckas, ett samhälle som tar hand om oss den dagen vi behöver stöd, ett samhälle där vi kan känna oss trygga oberoende vem vi är eller var vi bor och ett samhälle som tar hand om den planet vi bor på. Och allt detta förstås på både svenska och finska.

 

Det är tydligt att världen förändras runtom oss. Tekniken går framåt och avstånden krymper. Det ger ofantliga möjligheter, också i Österbotten. Men också våra grundläggande värderingar, såsom den västerländska liberala demokratin, utmanas plötsligt från många håll. Det sker i Europa där rättsstatsprincipen utmanas, t.ex. domstolsväsendets oberoende utmanas av den sittande regeringen  i bl.a. Polen och Ungern. Det är uppenbart att det finns krafter som vill skapa instabilitet i de samhällen vi lärt känna som stabila. De finns krafter som vill orsaka mer splittring och motsättningar mellan medborgare. Och det finns de som vill påverka valen runt om i vår värld. Vi ska inte vara naiva och tro att vi lever skyddade från detta i vårt eget land.

 

I den här terrängen gäller det för de liberala krafterna att ta debatten och fokusera på det som människor upplever att påverkar deras vardag och trygghet. Vårens riksdagsval i Finland måste handla om värderingar, om vår människosyn, om klimatet, om utbildningen och om vården, om barnen och de äldre. Allt hänger ihop. Ett framgångsrikt Finland är ett Finland som bygger på respekt för allas lika värde, som försvarar rättsstaten och som värnar om det fria ordet. Ett Finland som vågar, som tar ansvar och som höjer profilen i de nordiska och europeiska sammanhangen.