Henriksson om Vasa centralsjukhus: Vi gjorde allt vi kunde och vi ger inte upp

15.03.2019 kl. 16:16
SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är besviken att riksdagen idag beslöt med minsta möjliga marginal (rösterna 92-91) att inte godkänna medborgarinitiativet om omfattande jour för Vasa centralsjukhus.

- SFP har under hela denna valperiod jobbat för omfattande jour vid Vasa centralsjukhus. Och vi har gjort allt vi kunde, även om vi fått jobba i hård motvind. Det positiva är ändå att riksdagen nu tack vare SFP:s hårda arbete beslöt att godkänna en kläm som förpliktigar nästa regering att lyfta frågan på bordet.

Enligt Henriksson är det nu nästa regerings sak att föra frågan om omfattande jour vid Vasa centralsjukhus vidare.

- SFP skulle helst sett att frågan avgjorts redan idag, men nu blir det en liten fördröjning. Nu är det upp till nästa regering att ge Vasa centralsjukhus omfattande jour.

- En sak är helt klar. Vi kommer inte att ge upp. SFP kommer att jobba stenhårt för att nästa regering löser frågan.

Enligt Henriksson har SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi haft en helt avgörande roll i att medborgarinitiativet om VCS ännu kom till behandling i plenum under denna vecka.

- Utan Veronicas fantastiska insatser i social- och hälsovårdsutskottet skulle medborgarinitiativet om VCS aldrig ha kommit till behandling i plenum. Dessutom har hon även i övrigt hela tiden jobbat för VCS i utskottet.