Avgångstal: Jakobstads fullmäktigeordförande

21.10.2019 kl. 21:30
Bästa fullmäktige, hyvät valtuutetut!
Idag vänder vi igen ett blad i stadens historia. Jag ska om en stund avgå som stadsfullmäktiges ordförande och ge stafettpinnen vidare till min efterträdare.

Det är klart att jag gör det här med ett visst vemod. Jag har trivts mycket bra i uppdraget som stadsfullmäktiges ordförande, ett uppdrag som jag haft glädjen att få sköta i två repriser, först under åren 2009 fram till hösten 2011, då jag avgick pga av jag blivit utsedd till justitieminister i Jyrki Katainens regering och sedan  nu i ett streck sedan mars 2016.

Tänään käännämme uuden lehden kaupungin historiassa. Hetken päästä tulen luopumaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja antamaan viestikapulan edelleen seuraajalleni. On selvää, että teen tämän haikein mielin. Olen viihtynyt erittäin hyvin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana; tehtävässä, jota olen saanut hoitaa kahteen otteeseen. Ensiksi vuodesta 2009 syksyyn 2011 asti, jolloin luovuin tehtävästä tultuani valituksi oikeusministeriksi Jyrki Kataisen hallitukseen. Toinen puheenjohtajuuskauteni alkoi maaliskuussa 2016 ja se on jatkunut tähän päivään saakka.

Vi kan väl säga att historien på ett sätt upprepar sig. Jag avgår igen för att jag blivit utsedd till justitieminister – den här gången i Antti Rinnes regering. Hur gärna jag än skulle fortsätta att sköta fullmäktigeordförandskapet, är det ett faktum att min tid inte räcker till. Och jag tycker det är viktigt att Jakobstad har en fullmäktigeordförande som har tid att vara närvarande på stadsstyrelsens sammanträden, som kan delta i viktiga möten lokalt och regionalt och som också har tid att representera staden utåt och finnas tillgänglig för stadsborna. Så därför, trots ett visst vemod, känns det ändå bra att ge stafettpinnen vidare. Självfallet kommer jag att alltid då det är möjligt, delta i fullmäktiges möten framöver, och naturligtvis är det också så att jag i mitt dagliga arbete i regeringen och riksdagen också kommer att bevaka frågor med betydelse för min hemstad och hela vår region samt valkrets.

I drygt 22 år har jag fått vara med och fatta beslut i den här fullmäktigesalen. Jag har upplevt fyra stadsdirektörer, sett staden utvecklas och förändras, vi har mött motgångar – som tex att barnträdgårdslärarutbildningen flyttades till Vasa och tobaksfabriken lades ner eller att vi blev tvungna att sluta med dagkirurgi (men det ska vi ännu försöka ändra på ) Men  vi har också  fått glädjas över framgångar, tex campus Allegro och musikutbildningen, muddringen av farleden in till hamnen, hamnvägen, nya språkbadsskolan som tar form och nya dagiset Alma och den fantastiskt fina hinderlöshetsbanan i Fäboda, här görs världens finaste segelbåtar, vi har ett mångsidigt näringsliv och företagsamheten är hög . Det lite med staden som med  fotbollslaget Jaro . Det går upp och det går ner – men vi ger inte upp och vi vill spela i ligan, vi vill finnas på kartan. Och det ska vi . För Jakobstad är en bra stad. Vi borde bara bli fler. och det arbetet behöver fortsätta jobba på tillsammans, vi är alla ambassadörer för vår stad.

Runsaan 22 vuoden ajan olen saanut olla mukana tekemässä päätöksiä tässä valtuustosalissa. Olen nähnyt neljä kaupunginjohtajaa. Olen nähnyt kaupungin kehittyvän ja muuttuvan. Olen nähnyt myös vastoinkäymisiä, kuten sen, että lastentarhanopettajien koulutus siirrettiin Vaasaan, että tupakkatehdas suljettiin ja että päiväkirurgia jouduttiin lopettamaan –tämän viimeisen asian kanssa teemme tosin edelleen töitä. Mutta olemme saaneet myös iloita menestyksestä, kuten Campus Allegrosta ja musiikkiopetuksesta, satamaan johtavien väylien ruoppauksesta, satamatiestä, uudesta kielikylpykoulusta, joka on rakenteilla, uudesta päiväkoti Almasta sekä uskomattoman hienosta esteettömästä luontopolusta Fäbodassa. Täällä tehdään maailman hienoimmat purjeveneet, meillä on monipuolinen elinkeinoelämä ja yritteliäisyys on korkealla. Kaupungin ylpeys on myös jalkapallojoukkue Jaro. Suunta vie välillä ylös ja välillä alas – mutta me emme anna periksi. Me haluamme pelata liigassa ja me tulemme jälleen ottamaan paikkamme. Pietarsaari on hieno kaupunki. Meitä pietarsaarelaisia tulisi olla vielä enemmän ja siinä tarvitaan meidän kaikkien työtä jatkossakin. Olemme kaikki kaupunkimme suurlähettiläitä. 

Men det är klart att det också finns saker som bekymrar mig. Och nu tänker jag inte tala om stadens ekonomi, hur viktig den än är. Det är uppenbart att alla inte mår bra i vår stad. Det är uppenbart att vi alla, beslutsfattare, invånare, skolan, polisen, myndigheterna behöver göra mer tillsammans för att skapa en förändring då det gäller droger och drogberoende. Det ofattbara som hände för drygt två veckor sedan, då en ung kvinna sköts till döds i sin bostad mitt i Jakobstads centrum borde aldrig fått hända. Att peka finger leder ingenstans. Alla drabbade behöver stöd. Låt oss tillsammans verka för att  vi nu kunde vara vid en  vändpunkt – vändpunkten till något bättre. Därför behöver vi tala om saken och involvera medborgarsamhället , dvs stadsborna, från yngre till äldre,  och myndigheterna. När mänskor möts, talar och resonerar tillsammans, då kan också nya lösningar hittas. Och jag är helt övertygad om att vi alla här i salen och i våra grannkommuners fullmäktigesalar är måna om att jobba för att hitta lösningar som minskar illamående och drogberoende.

Som justitieminister har jag också frågor om demokrati och medborgarsamhälle på mitt bord. Som beslutsfattare är det alltid viktigt att påminna sig om att vi är i samhällets, medborgarnas och invånarnas tjänst. De har gett oss sitt förtroende och det förtroendet behöver förvaltas väl. Varje dag.  Idag ser vi en värld i förändring. Nationalistiska tongångar ljuder på sina håll allt högre, det man någongång tagit för givet, kan man inte mera ta för självklart. Vi har Brexit och Donald Trump, vi har Turkiets anfall på Syrien, vi har instabilitet i Europa där rättstatssprincipen utmanas på sina håll, vi har ”fakenews” och hatprat på  sociala media.

Inte minst därför är det av största betydelse att vi i Finland satsar på medborgarsamhället och demokratin. Att vi i våra kommuner lyssnar på våra invånare, hör de svaga signalerna och låter mänskor komma till tals inte bara genom att rösta vart fjärde år i kommunalval.

Och vi har minsann frågor som engagerar stadsborna. Centrumutvecklingen inte minst. Det är ju underbart att tillfället för någon vecka sedan drog fullt hus. Och vi Jakobstadbor vill ju ha ett levande centrum. Så därför ska alla tankar som stöder en utveckling av centrum tas på största allvar. Frågan om tex Rådhusgatan ska vara  enkelriktad eller inte är ingen bagatell, utan i högsta grad relevant.  Staden finns ju för  stadsborna och det är verkligen en styrka att vi har engagerade stadsbor. Cirkulationsekonomin är på framtåg och också där har vi möjligheter att ligga i framkanten. Ren luft och rent vatten kommer att höra till framtidens framgångsfaktorer. Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna fortsätta simma vid Gamla hamn och vid Fäboda. Vi vill kunna andas frisk luft. Och vi vill äta ren mat, gärna närproducerad. En fråga som engagerat stadsborna mycket under senare tid är frågan om fiskodlingen ute till havs. Jag har stor förståelse för att den frågan väcker oro och känslor. Våra vatten är redan belastade. Det är ändå så att stadsfullmäktige i Jakobstad inte har beslutsrätt i den frågan, utan hela saken kommer att avgöras av Regionförvaltningsverket. Personligen ställer jag mig ändå frågan – vore det inte dags i Finland att se över lagstiftningen och istället för fiskodlingar till havs börja befrämja fiskodlingar på land. Jag har också tänkt diskutera den frågan med min ministerkollega jord-och skogsbruksminister Jari Leppä.

Bästa fullmäktige,

Jakobstad har alla förutsättningar att klara sig i framtiden. Låt oss tillsammans jobba för att vi igen ska nå 20.000 invånare i Jakobstad och låt oss jobba tillsammans med våra grannar så att regionen som helhet når över  50.000 invånare. Det handlar om allt från tillgång till trevliga boendemiljöer och tomter, det handlar om fortsatt satsning på viktig service som skolor och daghem, det handlar om tillgång till fritidsaktiviteter och rekreation. Och i slutändan handlar det om tillgång till arbetsplatser och trivsel. Och sedan handlar det om insikten att samhället hela tiden förändras. Därför bör vi också vara inställda på att leva i tiden, och kunna göra förändringar i tiden.

Pietarsaarella on kaikki edellytykset pärjätä hyvin tulevaisuudessa. Tehdään yhdessä töitä, jotta kaupungissamme asuisi jälleen 20 000 asukasta ja tehdään yhdessä töitä, jotta alueen väkiluku yhdessä naapuriemme kanssa ylittää 50 000. Tässä on kyse miellyttävän asuinympäristön ja tonttien saatavuudesta, jatkuvista panostuksista tärkeisiin palveluihin kuten kouluun ja päiväkoteihin sekä pääsystä virkistyspaikoille ja vapaa-ajanharrastusten pariin.  Ja lopulta kyse on myös työpaikan saamisesta ja viihtymisestä. Samalla täytyy muistaa, että yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Siksi meidän täytyy kyetä elämään hetkessä ja samalla mukautua ajassa.

Kiitos! Tack!