HBL: Syskonen Finland och Sverige

15.07.2020 kl. 08:38
Kolumnen publicerades i HBL 15.7.

I ca 600 år var vi ett och samma land. Finland var den östra rikshalvan av Sverige. Åbo slott byggdes. Kung Erik den fjortonde satt inspärrad på slottet då hans egen bror Johan den tredje ville ta över kungakronan. Karin Månsdotter, Eriks hustru är begravd i Åbo domkyrka. Något jag som skolelev upplevde mycket spännande.

1734-års lag stiftades. Den skulle bli något av grunden till vårt rättsliga system. En lag som har påverkat vårt liv och leverne, sätt att idka handel och vårt rättsliga tänkande i århundraden. Finlands och Sveriges långa gemensamma historia är värd att lyftas upp också i dag, när våra länder på grund av coronaviruset skiljs åt av en stängd inre gräns på ett högst onaturligt sätt.

Coronakrisen har varit tung för många. Tack vare tidigt ingripande av regeringen och att finländarna följt rekommendationerna så bra är vi nu i ett gott läge i vårt land och kan öppna gränserna steg för steg. Jag hoppas att vi snart ska kunna öppna upp för hela Schengenområdet inklusive Sverige.

Varje dag som gränsen till Sverige är stängd känns smärtsam. Det känns som att hålla dörren stängd till en kär syster eller bror. Sverige är nämligen inte vilken granne som helst. Sverige är vår närmaste granne. Uppe i Tornedalen har man i århundraden levt sida vid sida, som om gränsen inte skulle existera. Banden mellan Österbotten och Västerbotten är täta. För ålänningen är Stockholm kanske ännu mera hemma än Helsingfors. Sverige är Finlands näst största handelspartner, av direkta investeringar i Finland kommer nästan hälften från Sverige. I Sverige bor cirka 700 000 personer med koppling till Finland, och antalet finlandssvenskar där är också stort. Många av oss har släkt och vänner i Sverige.

Allt detta gör att vi behöver hitta vägen framåt, tillsammans! Därför har det också varit så viktigt att regeringen slog fast att släktingar kan komma på besök, de som äger egendom i Finland kan komma och de som åker egen båt får komma hit. Naturligtvis så att man gör sitt yttersta för att följa reglerna med den frivilliga karantänen på två veckor, tillräckliga säkerhetsavstånd och god handhygien. Finländare har förstås alltid rätt att komma till sitt hemland och resa härifrån.

Regeringen har genomgående velat slå vakt om att gränsen till Sverige ska öppnas så snart det epidemiologiska läget tillåter. Jag följer noga med situationen också i Sverige, och det är mycket positivt att antalet dödsfall och antalet patienter som får intensivvård minskar. Samtidigt är det naturligt att man hittar fler smittade då man testar mer. Men på det hela taget förefaller utvecklingen i Sverige gå åt rätt håll, och det är centralt. Det finns regioner som börjar ha ett riktigt gott läge, vilket är värt att notera då följande steg ska tas om gränsöppningar.

I Nordiska rådet har vi slagit fast att Norden ska vara världens mest integrerade region. SFP och jag har jobbat hårt för att åstadkomma ett gemensamt nordiskt e-ID. Uppenbart är att vi ytterligare behöver fördjupa samarbetet. Coronavåren har visat att det finns orsak att sitta ner tillsammans och staka ut vägen så att dörren mellan syskon alltid skulle kunna hållas öppen.

 

Anna-Maja Henriksson,
Justitieminister och SFP:s partiordförande