Henriksson: SFP kommer inte att kunna godta vårdreformens finansieringsmodell som den ser ut nu

26.09.2020 kl. 18:10
För Svenska folkpartiet är det fullständigt klart att finansieringen i social- och hälsovårdsreformen fortfarande måste ses över nu när utlåtanderundan är över. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson sade i sitt tal på SFP:s partidag att partiet inte kommer att kunna godta social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell som den ser ut nu.

– Varje finländare ska ha rätt till fungerande hälso-, sjuk- och äldrevård när de behöver det. Vårdreformen ska göras för att trygga människors rätt till vård – inte för att försämra den. Jag känner en stor oro över vårdens finansiering. Utlåtanderundan tog slut igår och vi vet redan att där finns många kritiska röster. Varje regeringsparti har orsak att ta utlåtandena på allvar, säger Henriksson.

– SFP kan inte godkänna en modell som i många landskap skulle leda till nedskärningar i hälso- och sjukvården. Vilken region i Finland har för många sjukvårdare eller läkare? I vilket landskap kan vi minska på hemvård och serviceboende samtidigt som befolkningen åldras? Gällande frågan om vårdens finansiering har vi i SFP hittills känt oss ganska ensamma i regeringen, säger Henriksson.

Utlåtanderundan för den nya social- och hälsovårdsreformen avslutades igår fredag.

 

Ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland

I sitt tal framhävde Henriksson vikten av att förnya Finland och fördomsfritt söka lösningar för att förbättra sysselsättningsläget.

– Vi behöver förnya vår arbetsmarknad. Det måste göras utan att arbetstagaren – människan – känner sig trampad på. Men det går inte att leva på 2020-talet med 1990-talets strukturer.  Det gäller att bland annat skapa större möjligheter för lokala avtal vid företag.

– Nästan alla i Finland vill främja lokala avtal, men ändå har frågan länge stampat på ställe. Det kan inte ligga i någons intresse. Om en arbetsplats kan säkras genom bättre möjligheter till lokala avtal – vad är då viktigare? Tryggandet av arbetsplatsen eller vem som avtalar lokalt,  frågar Henriksson.

– Arbetsmarknadsparterna fungerade exemplariskt tillsammans under våren och många viktiga frågor kunde beslutas snabbt. Nu behövs samma beslutsamhet också gällande lokala avtal. Det torde ligga i allas intresse att hitta lösningar som tryggar och skapar arbetsplatser. Därför vill jag se ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland, säger Henriksson.

Henriksson vidtalade också behovet att höja hushållsavdraget.

– I de här exceptionella tiderna måste vi också våga komma med radikala förslag. Därför vill vi utvidga och höja hushållsavdraget till 7500 euro för att stödja företagsamhet och förbättra sysselsättningen, avslutar Henriksson.

Svenska folkpartiets partidag i Vanda ordnades i år som hybridmodell med knappt hundra av sammanlagt 209 delegater på plats.