Henriksson: Regeringen fortsätter halvera farledsavgifterna

05.10.2020 kl. 17:15
Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 bland annat en fortsatt halvering av farledsavgifterna för att stärka industrin konkurrenskraft.

– Detta är ett mycket viktigt beslut som hjälper vår exportberoende ekonomi. Vi ska komma ihåg att Finland har långa avstånd till marknaderna i Centraleuropa och världen och i en kris som denna behöver vi skapa förutsättningar för exportindustrin. För att företagen ska kunna behålla så mycket av sin verksamhet som möjligt måste vi nu fördomsfritt se på alla förslag som förbättrar deras situation, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

– SFP:s riksdagsgrupp presenterade redan i augusti ett flertal åtgärder för att öka på sysselsättningen. Bland dem finns flera åtgärder som skulle förbättra företagens verksamhetsförutsättningar. 

Halveringen farledsavgifterna stöder sjötransporterna som är livsviktiga för den finska exporten. Lägre transportkostnader skapar stimulans i hela näringslivet.

– Med detta beslut vill vi  medverka  till att garantera företagen en stabil, sporrande och förutsägbar verksamhetsmiljö. Det är speciellt viktigt i dessa tider. Finland måste utgöra en konkurrenskraftig miljö för företag, avslutar Henriksson.