Tal på Forum of European Minority Regions

14.10.2021 kl. 15:00
"Jag är övertygad om att vi i Norden är starkare tillsammans än var för sig, och därför behöver vi fortsättningsvis en öppen, aktiv dialog och ett gott samarbete. Norden ska vara en integrerad region, där man ska kunna jobba, studera, resa och bo utan gränshinder."

Bästa åhörare, hyvät kuulijat, ladies and gentlemen,

 

On behalf of the Finnish government, I would like to welcome you all to Finland and to this event. I would also like to thank the Federal Union of European Nationalities for inviting me to speak today. Unfortunately, I cannot attend the forum in person this time, but I sincerely hope that you will have a great conference, filled with inspiring and constructive discussions.

 

This forum will focus on how the Nordic region’s economic prospects can be strengthened through diversity. It also focuses on the Nordic minorities’ languages and rights, as well as on what exactly it means to belong to a minority. This is a topic that is very close to my heart – as I belong to the Swedish speaking minority in Finland.

 

Norden har alltid varit, och är fortfarande, en oerhört viktig referensram för oss finländare. Vi identifierar oss med de övriga nordiska länderna, vi har mycket gemensamt och vi driver vår samhällsutveckling framåt i ungefär samma riktning.

 

Vi har också en lång gemensam historia, inte minst med Sverige. I ca 600 år var Sverige och Finland ett och samma land, vilket man bland annat kan märka genom att se på Sveriges befolkning. Ca 700 000 personer med kopplingar till Finland bor i Sverige. Sverige är också Finlands näststörsta handelspartner. Finlands affärs- och vänskapsrelationer med Sverige är alltså väldigt speciella. Sverige är helt enkelt inte vilken granne som helst, utan vår allra närmaste granne.

 

Idag har vi i Norden ett av de mest omfattande regionalpolitiska samarbetena i hela världen. I över sextio år har vi haft en öppen arbetsmarknad som gjort det möjligt för nordiska medborgare att arbeta i hela Norden. Tillsammans är vi faktiskt den elfte största ekonomin i världen, vilket visar att ensamma må vi vara små, men tillsammans är vi stora.

 

Jag är övertygad om att vi i Norden är starkare tillsammans än var för sig, och därför behöver vi fortsättningsvis en öppen, aktiv dialog och ett gott samarbete. Norden ska vara en integrerad region, där man ska kunna jobba, studera, resa och bo utan gränshinder. SFP och jag har jobbat hårt för att åstadkomma ett gemensamt nordiskt e-ID, något som nu går framåt på nordisk nivå. Vi borde ytterligare fördjupa det nordiska samarbetet genom att aktivt motarbeta de gränshinder som finns. Det här tror jag inte bara stärker det nordiska samarbetet, men även de nordiska ländernas ekonomi.

 

Bästa publik, hyvä yleisö, dear guests,

Som justitieminister har jag ansvar för de språkliga rättigheterna i Finland. Det här är ett uppdrag som jag bär med glädje och stolthet. Jag vet hur det är att tillhöra en språklig minoritet. Att få tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara ett språk. Det handlar om identitet och kultur. Det handlar om trygghet, det handlar om förståelse. Det är också en av våra grundläggande rättigheter. Finland ses ofta som en global förebild då det kommer till tryggandet av språkliga rättigheter, men också här vet vi att de språkliga rättigheterna tyvärr inte alltid förverkligas i praktiken. På justitieministeriet arbetar vi som bäst med en ny nationalspråksstrategi, och tanken är att den ska bli klar inom den närmaste månaden. Målet för strategin är att garantera vars och ens rätt att få service på svenska och finska, att stärka nationalspråkens livskraftighet samt skapa ett bättre språkklimat.

 

Suomella on pitkä ja ansiokas historia maana jonka identiteetti ei rakennu vain yhden kielen varaan. Äidinkielestä riippumatta, jokaisen suomalaisen tulee tuntea itsensä arvokkaaksi. Meidän jokaisen on voitava osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja saada julkisia palveluja molemmilla kansalliskielillä, myös tulevaisuudessa.

 

I would like to end by trying to answer the main question of this conference – “Is Nordic diversity a formula for economic growth?” When looking at the entrepreneurial spirit, the positive mindset and the international perspectives that we have here in the Nordic region, my answer to that question is yes, the diversity that we have in this region is indeed a formula for economic growth. It is of great importance that we do not take this diversity for granted, but respect and strengthen the rights of our minorities each and every day.

 

Once again, I wish you all a great conference. Thank you, tack, kiitos!