Sydin: Trygghet i livets alla skeden

27.11.2021 kl. 08:31
Kolumnen publicerades i Sydin 27.11.

Trygghet är ett bärande element i den politik jag gör. Jag och SFP vill att alla ska känna sig trygga och trivas på sin hemort. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Som förälder ska du få stöd i den nya livssituationen. När du går till läkaren ska du få en god vård utan dröjsmål. När du blir äldre ska du få hjälp hemma och när det behövs ska det finnas en trygg plats som väntar någonstans nära. Du ska ha trygghet i livets alla skeden.

 

Trygghet är en grundläggande byggsten för en fungerande vård. Alla har rätt till en god vård. Vi har alla någon gång behövt använda social- och hälsovårdens tjänster, och har då fått uppleva hur viktigt det är att få ett gott bemötande och en god vård då man behöver den som mest, och att vården fås på ens modersmål, svenska eller finska. Det handlar om att veta att vården finns nära dig då du behöver den, oavsett om du bor i Närpes, Kristinestad, Korsnäs, Kaskö eller annanstans.

 

I Österbotten mår vi bra. Vi är faktiskt ett av de områden i Finland där man mår allra bäst. Det är något som vi aldrig får ta för givet. För saker och ting sköter sig inte av sig självt. Det såg vi bland annat under förra regeringsperioden, när Vasa centralsjukhus blev utan omfattande fulljour. Nu har vi fixat fulljouren till VCS. Det behövs nämligen rätt människor vid de bord där besluten fattas.

 

Den 23 januari 2022 är en historisk dag. Då går vi nämligen till valurnorna för att rösta i det första välfärdsområdesvalet någonsin. De kommande fullmäktige ska bygga upp de nya välfärdsområdena, där man kommer att fatta beslut om var det ska finnas hälsocentraler, hur servicen till invånarna ska organiseras och hur man ska trygga vården på såväl svenska som finska. Det handlar i grund om botten om hur din och min vård ska se ut i framtiden.

 

Trygghet handlar också om att vi ska kunna lita på att vi får hjälp då vi står inför oväntade utmaningar. Vi ska kunna lita på att bli förstådda då vi ringer nödnumret 112. I rättsprocesser ska vi kunna använda vårt modersmål utan risk för att bli missförstådda. Att få tala sitt språk är viktigt då man befinner sig mitt i en chockerande situation. Lika viktigt som att personen som svarar på nödnumret ska förstå dig är att också räddningspersonalen kan kommunicera med dig. Det senare är tyvärr inte idag en självklarhet då det inte ordnats räddningskurser på svenska på många år. Nu ser vi ändå en förbättring. Regeringen föreslår i den kompletterande budgetpropositionen för 2022 att det ska ordnas en regional räddningskurs på svenska. Det här är verkligen bra och nödvändigt och något jag, SFP och många organisationer som arbetar för det svenska i Finland jobbat för i flera år.

 

Var och en av oss förtjänar speciellt att känna trygghet i hemmet, med våra allra närmaste. Samtidigt är våld mot kvinnor ett allvarligt problem i Finland. Därför är det viktigt att det i Finland äntligen inrättas en självständig och oberoende rapportör som bland annat följer hur lagstiftningen och arbetet mot våld fungerar. Det är också viktigt att det lokalt finns förebyggande tjänster och att man ger hjälp till brottsoffren.

 

Trygghet är centralt för var och en av oss för att vi ska kunna leva våra liv och må bra. Det behövs trygghet i livets alla skeden och det behövs trygghet varje dag.

 

Anna-Maja Henriksson

Justitieminister, partiordförande SFP