På väg mot ett Natomedlemskap

23.04.2022 kl. 09:46
Kolumnen publicerades i ÖT 23.4.

Ukraina har nu i över åtta långa veckor tvingats kriga för självständighet, frihet och demokrati. När president Zelenskyj talade inför för vår riksdag för några veckor sedan sa han att vi finländare aldrig vill uppleva det som nu sker i hans land, och precis så är det. Krig raserar och förstör, krig skördar liv och tvingar människor till flykt.

Till följd av Rysslands invasion har det också skett fundamentala förändringar i Finlands och Europas säkerhets- och verksamhetsomgivning. Rysslands krig utmanar hela Europas säkerhet, stabilitet och våra västerländska ideal.
 

Därför har vi i regeringen jobbat intensivt tillsammans med presidenten med den redogörelse som nu lägger grunden för Finlands nya säkerhets- och försvarspolitik. Efter att den godkändes av regeringen fördes den direkt till riksdagen och kommer nu att behandlas där under de inkommande veckorna. Onsdagens historiska debatt i riksdagen var balanserad och konstruktiv. Jag är stolt över den mognad Finlands riksdag visar i denna tuffa tid. 

Redogörelsen ger statsledningen och riksdagen en stabil grund att stå på för att vidta de åtgärder som krävs för att trygga Finlands framtida säkerhet. Tiden för en grundlig diskussion om Finlands eventuella Natomedlemskap är nu. I redogörelsen slås fast att ett Natomedlemskaps viktigaste effekt skulle vara att Finland som fullvärdig medlem skulle få säkerhetsgarantier inom ramarna för Natos gemensamma försvar och artikel fem.

Det är också viktigt att vi talar om det som ett Natomedlemskap inte innebär. Ett medlemskap betyder till exempel inte att Finland skulle skicka beväringar till fronten i en eventuell kris där ett Natoland attackeras.

 

Jag ser det så, att ett Natomedlemskap ger det bästa skyddet för Finland med tanke på framtiden. För SFP och mig har säkerhetsfrågor alltid varit viktiga. Det viktigaste är att trygga landets och allas vår gemensamma framtid.

Vår ståndpunkt är klar, vi stöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato. När diskussionerna förs och beslut fattas är det viktigt att ändå minnas att det viktigaste inte är politiska partiers tidigare ståndpunkter utan att tillsammans sträva efter den lösning som bäst garanterar Finlands säkerhet på lång sikt.
 

Redogörelsen lyfter även upp vikten av nära samarbete med Sverige och de övriga nordiska länderna. Enligt redogörelsen skulle tröskeln för en militär konflikt i Östersjöområdet höjas i och med Finlands och Sveriges Natomedlemskap. Det skulle på lång sikt stärka Östersjöregionens stabilitet. Statsledningen har hela vårvintern haft aktiva kontakter till Sverige, och själv har jag bland annat fört diskussioner med min kollega Annie Lööf, ordförande för Centerpartiet i Sverige. Vi ser det båda som önskvärt att Finland och Sverige går sida vid sida och kunde hålla ungefär samma tidtabell då det gäller en eventuell Natomedlemskapsansökan.

Naturligtvis måste bägge länderna ändå själva göra sina egna beslut. För Finlands del ser jag det som uppenbart att beslut kommer att fattas nu under våren.
 

Det är viktigt att vi aktivt arbetar för frihet, demokrati och trygghet. Det här arbetet görs på olika håll. SFP:s partifullmäktige sammanträder under helgen i Karleby och jag är säker på att försvarspolitik, säkerhetsläget i Europa, finländarnas trygghet och medlemskap i Nato kommer att diskuteras.


Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, SFP:s ordförande.