Vägar, Viexpo och Vega får riksdagens julklappspengar

13.12.2022 kl. 13:00

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson gläds över att det idag står klart att riksdagen beviljar s.k. julklappspengar till flera viktiga ändamål i Österbotten. Bland annat museiskeppet Vega i Jakobstad, företagens internationalisering via Viexpo, projekt riktade till barn och unga samt flera vägprojekt får finansiering. Vöråvägen, samt Uttermossavägen i Kristinestad hör till de vägavsnitt som beviljas pengar för förbättringsarbete.

-Jag gläds över att många viktiga ändamål för Österbottens näringsliv idag fått finansiering. Viexpo främjar exporten genom att stöda företagens internationalisering. I vår nya säkerhetspolitiska verklighet, har Viexpos nordiska nätverk ökat i betydelse, säger Henriksson.

Det tremastade krigsskadeståndsfartyget Vega tjänstgör numera som museiskepp på Skeppsgårdens museum i Jakobstads Gamla Hamn. Skeppet har renoverats under året, men arbetet blev på hälft då finansieringen tog slut. Dagens beslut om mera finansiering tryggar att arbetet kan fortsätta.

– I år firas att det är 70 år sedan Vega levererades till Sovjetunionen som en del av det tunga krigsskadestånd Finland ålades som villkor för fred. Vega är en symbol för det gemensamma krigsskadeståndet Finland betalade, och skeppet har en viktig funktion i att berätta Finlands historia och om skadeståndets betydelse för landets utveckling. Det är fint att vi nu sköter om vårt historiska arv och vår österbottniska sjöfarartradition genom att bevilja ytterligare anslag för restaureringen, säger Henriksson.

Ung Företagsamhet r.f. är en ideell förening med målsättning att främja företagsamhet genom program som genomförs i skolorna som en del av undervisningen. Konsttestarna är landets största program i konstfostran och erbjuder alla åttondeklassister konstbesök.

– Jag tror starkt på att unga som vill bli företagare lär sig genom att göra. Det har vi många fina exempel på i vårt land och därför är jag också nöjd över julklappspengarna till Ung Företagsamhet. Konsttestarna igen erbjuder alla ungdomar en värdefull möjlighet att uppleva konst med låg tröskel, säger Henriksson.