Sydin: Finland får en ny regering

19.06.2023 kl. 10:00
Kolumnen publicerades i Syd-Österbotten den 19.6.2023.

Den högintensiva politiska våren har nu nått sin kulmen. Mycket har jag varit med om under min tid i politiken, men aldrig så svåra regeringsförhandlingar som dessa. I fredags kunde vi presentera regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering.

SFP får till att börja med tre ministrar. För första gången sedan 1980-talet får vi undervisningsministerposten. Till den ministerportföljen hör denna gång också posten som nordisk samarbetsminister. Därtill får vi Europa-och ägarstyrningsministern, samt för periodens första två år ungdoms- , idrotts- och motionsministern.
 

För att vi skulle nå ett förhandlingsresultat, var alla fyra partier (Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och KD) tvungna att göra kompromisser. Att balansera ekonomin med 6 miljarder är ett tufft jobb, som innebär svåra beslut.

Vi i SFP är beredda att ta ansvar för att rädda det finländska välfärdssamhället. Vi kan inte fortsätta skuldsätta oss med över 10 miljarder per år. Det är inte rätt mot våra barn och barnbarn.

En välutbildad befolkning är en förutsättning för ett framgångsrikt Finland. Vi vill att Finland ska tillbaka till världstoppen inom utbildningen. Därför gör vi stora tilläggssatsningar på skolan och riktar 200 miljoner till på den grundläggande utbildningen. Alla barn ska kunna läsa, skriva och räkna då de går ut grundskolan. Och lärarna ska få vara lärare.

Satsningarna på skolan och utbildningen i kombination med satsningar på forskning och utveckling, en sporrande skattepolitik som gynnar arbete och tillväxt samt arbetsmarknadsreformer för Finland framåt.

Tillsammans med fortsatta satsningar på den gröna omställningen och klimatarbetet handlar det om framtidspolitik som för oss in på 2030-talet. Vi möjliggör fortsättningsvis arbetskraftsinvandring vilket är viktigt med tanke på företagens verksamhetsförutsättningar.

 

Vi vill också skapa trygghet i vardagen för alla. Social- och hälsovårdens köer ska förkortas, antalet poliser ökas liksom rättsvårdens resurser. För SFP har det varit viktigt att hitta lösningar till de växande problemen med psykisk ohälsa som i synnerhet de unga drabbas av. Nu vidtar vi flera åtgärder, bland annat blir första steget av psykoterapiutbildningen avgiftsfri och en terapigaranti för barn och unga införs. Vård och omsorg ska tryggas också på svenska.

Den blivande regeringen tar också jordbrukarnas lönsamhetskris på allvar. Vi vill att producenterna ska få en rättvisare ställning i livsmedelskedjan. Regeringen ska därför se över konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och upphandlingslagen.

Finlands tvåspråkighet och rätten till service på båda nationalspråken tryggas. Oavsett om det gäller vård, utbildning eller andra tjänster ska regeringen jobba för att inte bara trygga svenskans ställning, utan också stärka den. Läkarutbildningen på svenska ska utvecklas och där vill vi se mer samarbete med Sverige.
 

Speciellt glad är jag över att den blivande regeringen förbundit sig att förnya sametingslagen. Det är en stor människorättsfråga som ingen regering ännu lyckats ro iland, och som nu finns med. Kanske rentav den största enskilda överraskningen i hela programmet.

Förslaget till regeringsprogram innehåller också mycket positivt för Österbotten. En fast förbindelse över Kvarken ska utredas. Det nuvarande hamn- och flygfältsnätverket tryggas. Inom ramen för ett stort trafikinvesteringsprogram på runt 3 miljarder euro finns ett särskilt ”Västkustpaket” som ska främja konkurrenskraften och tillväxten.

Dess exakta innehåll klarnar senare, men det handlar om för Österbotten viktiga projekt. Vasaregionens energiklusters breda kompetens och potential noteras. Och många gläds säkert också över att det ska bli lättare att jaga skarv, vitkindad gås och säl.

Med dessa ord får jag önska alla en glad midsommar!

 

Anna-Maja Henriksson

SFP:s partiordförande, justitieminister