Tal på partifullmäktige den 25.5.2024

25.05.2024 kl. 12:24
Talat ord gäller.

Bästa partifullmäktige, hyvä puoluevaltuusto,

Det är härligt att samlas igen, även om jag inte denna gång är med er på plats och ställe som jag brukar. Men jag vill påstå att den här gången är det av särskilt goda skäl. Det är nämligen så att vi om 15 dagar går till EU-val.
 

Vi i SFP vet att inget kan tas för givet i val, och inte minst i EU-val. Vårt mål har hela tiden varit att göra ett starkt val och återvinna det mandat vi innehaft sedan 1995. Det arbete som våra tidigare EU-parlamentariker har gjort ska få en fortsättning.
 

Flera medier har redan velat döma ut våra chanser att vinna vår plats i Europaparlamentet. Det är vi i sig vana med från tidigare EU-val. Men det är inte så dystert som det målats upp, om man vet hur valmatematik fungerar. De gallupar som analyserna baserar sig på tar nämligen avstamp i hur läget skulle se ut i ett riksdagsval. Det här betyder till exempel att Åland, och de drygt 11 000 röster ålänningarna avlade i EU-valet år 2019, inte räknas med. Det betyder också, att man utgår ifrån ett betydligt högre valdeltagande än vi någonsin haft i ett EU-val. Om man tar detta allt i beaktande ser prognoserna inte alls så dystra ut. SFP har alla chanser att behålla sitt mandat!
 

Julkisuudessa moni on jo halunnut kertoa, miten RKP tulee menettämään paikkansa Euroopan parlamentissa. Sinänsä näin on povattu aiemmissakin EU-vaaleissa. Tilanne ei kuitenkaan näytä näin synkältä, jos tietää, miten vaalimatematiikka toimii. Eduskuntavaaleihin perustuvat gallupit eivät huomioi ahvenanmaalaisten runsaat 11 000 ääntä, ja laskelmat perustuvat aivan erilaiseen äänestysaktiivisuuteen kuin EU-vaaleissa. Kuten aiemmissa EU-vaaleissa, meillä on kaikki mahdollisuudet säilyttää paikkamme Brysselissä!
 

Men det här kräver arbete och allas insatser. Därför är var och en av de 15 kvarvarande dagarna helt avgörande. Varje insats och varje röst räknas, och kan vara just den som avgör att den finlandssvenska rösten fortsätter höras i Bryssel. Därför försöker jag också använda varje minut till godo, och kombinerar idag partifullmäktige med att vara ute på fältet. Igår var det Malax, Sundom och Smedsby, idag Kaskö, Kristinestad och Vasa. Imorgon är jag med er i Helsingfors för att sedan åka vidare till Åland.
 

Och jag vet att alla tjugo kandidater har minst lika intensiva program för att nå ut till och hinna träffa våra väljare. Jag vill redan nu tacka er alla medkandidater, och alla ni kampanjaktiva och vår personal för era insatser så här långt, och det arbete som kvarstår. Tillsammans jobbar vi nu stenhårt för att trygga SFP:s mandat i Europaparlamentet!
 

Bästa partifullmäktige,

Det är också viktigt att vi minns varför vi gör det här och ser den stora bilden. EU började som ett fredsprojekt och det uppdraget har kanske sällan känts lika aktuellt som det gör idag. EU:s viktigaste uppgift de kommande åren är att fungera som en gemenskap för fred, stabilitet och tillväxt, som tryggar ett gemensamt och människonära Europa.
 

Vår fred och trygghet avgörs också av vad som sker i Ukraina. Kriget i Ukraina är och måste förbli vår gemensamma sak i hela EU. EU måste fortsätta stöda Ukraina så länge det behövs, och hålla Putins Ryssland till svars för sina handlingar.
 

Ett stabilt Europa är också ett välmående Europa. Vi behöver klara oss i den globala konkurrensen för att trygga ekonomisk tillväxt och därigenom vår välfärd. För det här måste vi fortsätta stärka den inre marknaden och vara föregångare i den gröna omställningen. Vi behöver arbeta för sådan EU-reglering som sporrar till att lyckas och gör det möjligt för företag att blomstra. Företag inom EU ska kunna tävla på lika villkor – därför måste vi hitta vettiga och rättvisa gemensamma regler för statsunderstöd. Företags framgång ska bygga på att de skapar de bästa tjänsterna eller produkterna – inte på vilket land som har de djupaste fickorna när det gäller statsunderstöd!
 

För att lyckas i den gröna omställningen behöver vi hålla fast vid en ambitiös klimatpolitik som uppfyller Parisavtalet, och samtidigt skapa tydliga och långsiktiga incitament för företag och industrier att investera i nya gröna lösningar.
 

Att klara sig i den globala konkurrensen kräver också satsningar på utbildning och forskning. EU ska bli den ledande världsdelen för kunnande och innovation. Det är genom kunnande och innovationer som vi tryggar framtidens välfärd. Därför behöver vi också satsa på Europas unga, och trygga deras tillgång till utbildning, utbyten och delaktighet inom EU. Våra unga ska känna nyttan av EU, till exempel genom program som Erasmus +. De ska också känna sig del av EU och kunna påverka och göra sina röster hörda.

[Om avgiftsfria läromedel] Och apropå utbildning – för att kort återvända till den nationella politiken. I regeringens ramria för en dryg månad sedan beslöts att läromedel på andra stadiet skulle bli avgiftsbelagda från och med det år den studerande fyller 19 år. Det här var en del av regeringens sparåtgärder.
 

Efter ramrian har jag bett tjänstemännen på Undervisnings- och kulturministeriet noggrant gå igenom hur förslaget skulle kunna genomföras och vilka praktiska konsekvenser det får. Det här arbetet har visat att här finns flera problem. Till exempel kunde förslaget leda till ojämlik behandling beroende på var den studerande bor. Dels kan förslaget innebära att vissa kommuner och utbildningsanordnare skulle avstå att uppbära någon avgift, medan andra skulle påföra kostnader. Dels kan det innebära att studerande som inlett sina studier ett år senare, eller valt att studera på 4 år, skulle få en större helhetskostnad för sin examen. Dels kan det göra att studerande i gymnasiet till exempel försöker avlägga studentexamensprov allt tidigare, för att undvika avgifter före den sista terminen. Det skulle också innebära helt ny byråkrati för att uppbära avgifterna.

För att undvika allt detta, och för att våra unga ska behandlas så jämlikt som möjligt, har jag fattat beslutet att nu söka ersättande inbesparingar istället så att läromedlens skulle förbli avgiftsfria fortsättningsvis så som de är idag. Sparbehovet försvinner inte, men det är viktigt att åtgärderna är så ändamålsenliga som möjligt. Vi kommer därför på ministeriet att utreda ersättande inbesparingar och återkomma till frågan.

Tillbaka till EU: Finland behöver aktiv och handlingskraftig intressebevakning i Bryssels korridorer, särskilt i frågor som är särskilt viktiga för Finland, som till exempel skogen. I EU behöver vi också de liberala krafter som i vått och torrt försvarar demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter – inklusive minoriteters rättigheter. Ingen av dessa kan tas för givna, utan kräver arbete varje dag.
 

Allt det här, hör till de saker SFP står upp för och kommer att fortsätta stå upp för i Europaparlamentet. Det finns inget annat parti som gör det vi gör, som bevakar de frågor vi bevakar, och som skulle kunna fylla vår plats i Europaparlamentet.
 

Politiker har en tendens att säga att varje val är avgörande. Men det är de. Det handlar om att trygga den finlandssvenska rösten och SFP:s plats i den europeiska politiken. Och det handlar också om att stå upp mot de högervindar som blåser genom EU. De europeiska valprognoserna visar på framgång för partierna längst ut på ytterkanten. De liberala rösterna på mitten kommer därför verkligen att behövas de kommande åren, för hela Europas väg framåt. Nu behövs de som står upp för EU:s grundprinciper. Som vill stärka, och inte slita i tu.
 

Bästa partifullmäktige, hyvä puoluevaltuusto,

Vi ska göra vårt allt för att fortsätta vara den kraften i Bryssel. Det är 15 dagar kvar. Nu ska vi göra vårt allt för att vinna valet – tillsammans, för ett gemensamt och människonära Europa.
 

Teemme kaikkemme, jotta voimme jatkaa liberaalina voimana Brysselissä. Voimana, joka puolustaa EU:n perusperiaatteita ja –arvoja, ja joka haluaa vahvistaa EU:ta, eikä hajottaa sitä. Aikaa vaaleihin on 15 päivää. Nyt teemme kaikkemme vaalien voittamiseksi – yhdessä, yhteisen ja ihmisläheisen Euroopan puolesta.