Sote-uudistuksessa enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

09.11.2015 klo 12:00
Sote-alueista päättäminen on sinänsä tärkeää, mutta on mahdotonta sanoa mitä päätös lopulta tarkoittaa, kun ei ole olemassa tarkempaa tietoa sisällöstä.

- Hallituksen sote-ratkaisu jättää edelleen monta avointa kysymystä. Tuleeko meillä olemaan hallituskriisi joka kerta kun hallituspuolueet ovat erimielisiä jatkosta? Toivon, että hallitus ei suunnittele sairaaloiden suurlakkautuksia. On syytä muistaa, että esimerkiksi Ruotsissa on yli 60 päivystävää sairaalaa. Siksi kaikki puhe siitä, että Suomessa olisi tulevaisuudessa ainoastaan 12 täyden päivystyksen sairaalaa on hyvin huolestuttavaa. Sote-uudistuksen tavoitteenhan tulee olla yhdenvertaisempi sosiaali- ja terveydenhuolto. Siksi uudistus ei saa johtaa siihen, että kiireellisen hoidon saatavuus Suomessa eriarvoistuu, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

- Sote-alueista päättäminen on sinänsä tärkeää, mutta on mahdotonta sanoa mitä päätös lopulta tarkoittaa, kun ei ole olemassa tarkempaa tietoa sisällöstä. Edellytän, että Vaasan keskussairaala säilyy täyden päivystyksen sairaalana, ja että Porvoon sairaalan synnytysosasto säilytetään. Lisäksi Länsi-Uudenmaan sairaalalla Raaseporissa, Pietarsaaren sairaalalla ja Turunmaan sairaalalla tulee olla tärkeä rooli tulevaisuuden sairaanhoidossa. Kaikki muu olisi kestämätöntä. Nyt on myös korkea aika tarkastella uudistusta sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon näkökulmasta, eikä pelkästään erikoissairaanhoidon. Nämä kaksi edellyttävät erilaista ajattelutapaa, toteaa Henriksson.

- Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tulee nyt jatkua niin, että kaikki puolueet ovat siinä mukana. Puhumme ratkaisusta, jonka vaikutukset ulottuvat kymmeniä vuosia tulevaisuuteen. Molemmilla kansalliskielillä saatavan yhdenvertaisen hoidon ja hoivan lisäksi ratkaisematta on vielä moni muu suuri kysymys kuten rahoitus, henkilökunnan asema, vastuu rakennuksista ja paikallisdemokratia, sanoo Henriksson.