Sagt & skrivet

Europa i förändring

Senaste söndag var en riktig supersöndag, med viktiga val i flera europeiska länder. I finanskrisens spår använde väljarna sin makt och röstade för förändring. I Frankrike vann socialistledaren Fran çois Hollande över den sittande borgerliga presidenten Nicolas Sarkozy. Bara en gång tidigare har en sittande president förlorat presidentvalet. Samtidigt är det första gången sedan år 1988 fransmännen väljer en socialistisk president.Läs mera »
14.05.2012 kl. 09:42

Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen på agendan

I torsdags berättade jag om mina linjedragningar kring den fortsatta hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen. Antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt i Kuopio, slås ihop till en hovrätt med placering i Kuopio. Samtidigt sammanslås också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar och förläggs till Kuopio. På samma sätt slås Rovaniemi och Uleåborgs förvaltningsdomstolar samman med placering i Uleåborg.Läs mera »
06.05.2012 kl. 09:45

Linjetal vid SFP:s partistyrelsemöte 4.5.2012

Stefan Wallins besked att inte ställa upp för omval som ordförande för Svenska Folkpartiet, kom som en blixt från klar himmel för lite mer än en månad sedan. Efter en händelserik politisk vinter och vår och efter att Stefan hade klarat av klappjakten kring Dragsviksfrågan på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bestämde han sig för att stå fast vid sitt löfte till sig själv och sin familj. Sex år är en lång tid och även om jag gärna hade sett att Stefan fortsatt ett eller två år till har jag full respekt och förståelse för det beslut han tagit. Nu är det dags att gå vidare.Läs mera »
04.05.2012 kl. 09:49

På Island engageras papporna

Tillsammans med riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har jag under veckan besökt Island. Island är på många sätt ett annorlunda land. Med sina drygt 300.000 invånare, har man klarat av att skapa en stark ekonomi, och ett välfungerande samhälle.Läs mera »
27.04.2012 kl. 17:15

Snabblånen är ett samhällsproblem

Stora affischer uppmanar oss att lyfta snabblån. Aggressiv snabblånsmarknadsföring riktas mot unga via sms. Annonser i tidningarna skriker ut att snabblånen är lösningen på alla ekonomiska problem. Den här typen av reklam möter oss överallt. Många av oss struntar i den, men allt fler går också i snabblånefällan.Läs mera »
21.04.2012 kl. 09:08

Tal vid Ekonomiska samfundets möte -

" Den som är stark måste också vara snäll". Någon kan tycka att den rubrik jag valt att ge mitt anförande verkar litet "luddig", åtminstone överraskande. Meningen är, som säkert alla ser, att hänvisa till att en viktig roll för lagstiftningen ofta är att skydda den som är svagare. Men den visar också på de olika roller och förhållningssätt som gäller dem som arbetar över det trots allt ganska breda fält justitieministeriets ämbetsområde utgör.Läs mera »
28.03.2012 kl. 10:04

Regeringen överens om budgetramarna

I torsdags hölls regeringens ramria, där man slog fast ramarna för statsbudgeten för de inkommande fyra åren. Den ekonomiska situationen är inte helt enkel, även om det går bra på vissa håll i landet. Därför krävs en hel del svåra beslut för att balansera ekonomin. Skattehöjningar på 1,5 miljarder är att vänta fram till år 2015 samtidigt som kostnaderna skärs ner med 1,2 miljarder.Läs mera »
27.03.2012 kl. 10:07

Nya tankar behövs - Närdemokratin skall stärkas!

Diskussionen om kommunreformen fortsätter. Mycket av diskussionen kretsar kring kommungränserna, mindre kring hur vi tryggar servicen och stärker demokratin. Jag efterlyser öppningar och kreativitet. I flera sammanhang har jag framhållit att nu är tid att komma med förslag på lösningsmodeller som stärker närdemokratin och garanterar fortsatt god service på båda nationalspråken.Läs mera »
17.03.2012 kl. 10:09

Ny president under festliga former

Under den gångna veckan installerades Sauli Niinistö som vårt lands 12:e president under högtidliga former. Själva installationsproceduren, med tal av såväl den avgående som den tillträdande presidenten i riksdagens plenisal, samt ceremonierna på slottet då den nya presidenten hälsade på diplomatkåren och de högsta tjänstemännen, står kanske för det närmaste vi kommer kunglig pompa och ståt. Väl så!Läs mera »
04.03.2012 kl. 10:11

Flyktingkvoten måste respekteras!

Finland har sedan början av 1970-talet tagit emot sammanlagt ca. 40.000 flyktingar. Flyktingarna utgör alltså mindre än 1 % av vårt lands befolkning. De första flyktingarna kom till Finland från Chile som en följd av Pinochetregimens terror. Efter det har många kvinnor, män och barn från bl.a. Vietnam, Somalien, f.d. Jugoslavien, Iran, Irak, Kongo och Afghanistan fått en möjlighet till ett bättre liv utan krig, svält och politisk förföljelse i Finland.Läs mera »
19.02.2012 kl. 10:14