Sanningen bakom vårdkostnadernas utgiftsökning

27.02.2011 kl. 14:49
Jag har under veckan jobbat intensivt med att reda ut vad som döljer sig bakom den statistik som Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) presenterat för år 2009, och som såväl Pehr Löv och Mikael Jakobsson hänvisat till.

I media har det getts en bild av att speciellt specialsjukvården är Jakobstads stora ekonomiska problem och man har inte sparat på artiklar och ledare som underbyggt det resonemanget. För egen del upplever jag stora bekymmer att få fram med mitt budskap till lokaltidningen. Jag har också blivit ombedd att skriva själv. Därför gör jag det nu.

Det jag nedan redogör för baserar sig på uppgifter av Timo Hujanen, en av männen bakom THL:s statistik, som visade att Jakobstad skulle ligga 18 procent över landets medeltal då det gäller äldreomsorgen och vården.

Vad döljer sig då bakom denna 18 procent. Jo, följande: Landsmedeltalet för äldreomsorg samt all primär och specialsjukvård låg 2009 på 1953 euro per invånare. För Jakobstads del var summan 2 484 euro. Av detta var 1067 euro specialsjukvård, 783 euro primärvård och 634 euro äldreomsorg. I förhållande till lands medeltalet låg specialsjukvården 11procent över, primärvården 30 procent över och äldreomsorgen hela 62,3 procent över landsmedeltalet. Vidare visade det sig att primärvårdens bäddavdelningsvård låg 42 procent högre, primärvårdens öppenvård 27 procent högre, åldringshemskostnaderna 55 procent högre, hemvården 26 procent högre och ”laskennalliset palveluasumiskustannukset” dvs serviceboendekostnaderna 100 procent högre än landsmedeltalet. Samtidigt var stödet för närståendevård 12 procent under landsmedeltalet.

Förvaltningskostnaderna för social- och hälsovården låg hela 123,6 procent över landsmedeltalet !

Jag fick också veta, att sett ur ett femårsperspektiv för åren 2005-2009 har Jakobstads kostnader för specialsjukvården stigit mycket blygsamt med i medeltal 1,4 procent per år. Vi har alltså gjort rätt saker, och ligger nu på ungefär samma nivå som Karleby och Vasa. Vi är t.o.m billigare än Vasa. Samtidigt har kostnaderna för primärvården stigit med i snitt 7 procent per år och för äldreomsorgen med i snitt 7,5 procent per år. Detta är fakta!

Vad gäller befolkningsstrukturen har vi en äldre befolkning än landet i genomsnitt. Det berättigar också till högre kostnader per invånare. Men uppenbart är att Jakobstad har de stora strukturella problemen inom äldreomsorgen. Nu vore det på tiden, att verkligen börja fokusera på rätt saker. Satsa mera på närståendevården och se över hela äldreomsorgen. Mänskor skall inte bo på bädden.

Det handlar om att se helheten, det handlar om att se till att beslut kan fattas på riktiga grunder. Just nu förefaller det som om man håller på att ställa fel diagnos, och som en följd härav vill vårdledningen amputera bort ett livskraftigt ben, BB. Jag och stadsfullmäktige i Jakobstad har efterlyst en noggrann konsekvensbedömning av olika alternativ då det gäller vårdstrategiprocessen. Innan en trovärdig sådan utredning presenteras kan inga som helst beslut fattas. Och dumma beslut skall man inte fatta vare sig före eller efter ett riksdagsval.

Anna-Maja Henriksson