Sydin: Sydösterbotten är på rätt väg!

10.12.2018 kl. 12:37
I början av veckan hade jag glädjen att besöka såväl Kristinestad som Närpes. Det är alltid lika roligt att komma till Sydösterbotten. Så var det också den här gången.

Företagsamheten och välfärden i Österbotten kan vi vara stolta över. Vi toppar ofta den inhemska statistiken gällande dessa. En grund för fortsatt framgång fick jag uppleva  då jag besökte Kristinestads högstadieskola, som belönats med internationellt pris för företagsamhetsfostran! Den enda skolan i Finland. Entusiasmen bland både elever och lärare gjorde mig otroligt glad och det är klart att det gedigna arbete skolan gjort under flera år kommer att ge resultat ännu långt in i framtiden. Eleverna själva berättade också om hur de lärt sig att våga tala inför publik, att samarbeta och planera. Hur företagsfostran också gett dem färdigheter som de har nytta av resten av sitt liv, oberoende av vilken bana de kommer att välja framöver.

 

Jag besökte också Närpes nya servicecenter som är under byggnad. En verklig framtidssatsning. De ljusa, fina lokalerna där de äldre trivs är en fin investering i framförallt människors trivsel och välmående.

 

Men allt är inte bara en dans på rosor, inte heller i Österbotten. Den senaste tidens nationella rubriker som berört vårt landskap har handlat om en helt annan fråga. Jag tänker naturligtvis på barnet som förra veckan insjuknat i mässling i Larsmo, där bara 75 procent av befolkningen vaccinerats.

 

Mässling är inget att leka med. Jag hör själv till den generation som fick genomlida alla så kallade barnsjukdomar - mässling, röda hund och påssjuka. Det är inget jag önskar att dagens barn ska behöva gå igenom. Som ung förälder hade jag aldrig heller en tanke på att jag skulle låta bli att vaccinera mina egna barn. Tack vare MPR-vaccinet har vi kunnat undvika många sjukdomsfall i vårt land. De senaste dagarna har också många föräldrar i Österbotten låtit vaccinera sina barn, och informationsgången från social- och hälsovårdsverket har varit bra.

 

Under veckan har undervisningsministern fört fram att hon vill utreda om barnbidrag och andra förmåner borde kopplas till om föräldrarna har vaccinerat sina barn.

 

Var gränsen går för individens rätt att fatta beslut om sin egen och sina barns hälsa kan diskuteras. Det är ändå alldeles uppenbart att det ännu behöver satsas mer på direkt upplysning till föräldrar då det gäller vikten av att låta vaccinera sina barn. Vi i SFP har en längre tid försökt få fram extra pengar för upplysningsarbetet och därför gjort en budgetmotion till riksdagen, där vi äskar 200 000 euro för ökad vaccinationsupplysning.


Mässling har så gott som varit utrotat i Finland tack vare att vi haft ett fungerande vaccineringsprogram. Det är viktigt speciellt för alla de barn som av en eller annan orsak inte kan vaccineras, att så många som möjligt är vaccinerade. Det skapar en så hög vaccinationsgrad bland befolkningen att också de mest utsatta barnen skyddas. Det är det som kallas flockimmunitet. För att ge ett fullgott skydd åt alla, borde vaccinationsgraden ligga på 95% enligt den medicinska expertisen. Många kommuner också i Sydösterbotten ligger under den här gränsen. Så här finns orsak att nå en bättre täckningsgrad.

 

Om jag nu inför jul får önska, önskar jag att barnet som insjuknat i mässling tillfrisknar och att inga andra barn smittas. Samt att vi får läsa om Österbotten i riksmedia då det gäller företagsamhet och välfärd, inte mässling.