Henriksson: Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus vahvistaa tyttöjen ja naisten oikeuksia

08.03.2022 klo 09:49
Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä huomioidaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ympäri maailmaa. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on yksi suurimmista tasa-arvo-ongelmista sekä globaalisti että Suomessa.
– Tänään ajattelen erityisesti niitä naisia ja tyttöjä, jotka tällä hetkellä ovat keskellä sodan kauhua Ukrainassa. Paikallisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa sodassa olevassa maassa ei voi koskaan hyväksyä, oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo. 

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on perus- ja ihmisoikeus ja hallitus haluaa vahvistaa tätä oikeutta esityksellään seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Lakiesitystä on valmisteltu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla.

– Pitää olla itsestään selvää, että jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta ei saa loukata. Lakimuutoksilla haluamme parantaa rikosuhrin asemaa ja muuttaa seksuaalirikoksiin liittyvää ajattelutapaa. Lainsäädäntö joka perustuu suostumuksen puutteeseen vahvistaa naisten oikeutta päättää itsestään ja vartalostaan, Anna-Maja Henriksson sanoo.

– Tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja. Siksi tämä uudistus on hyvin tärkeä. Muuttamalla ajattelutapaamme seksuaalirikoksista niin, että rikosuhrin oma tahto on keskiössä, edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien täyttymistä. Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on terveen naiskäsityksen ydin, Henriksson sanoo.
 
Bloggen
Eduskunta SFP RKP