Henriksson avajaispuheessaan Vaasan H-talossa: Ihmisten tarpeet asetetaan etusijalle

23.09.2022 klo 20:00
RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson puhui aiemmin tänään H-talon avajaisissa. H-talo on Vaasan keskussairaalan alueella sijaitseva uudisrakennus, jossa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ovat saman katon alla.

-Uudessa H-talossa sekä asiakkaiden että henkilökunnan tarpeet ovat keskiössä. Toivon, että näemme lisää tämäntyyppisiä yhdistelmiä eri puolilla maata, joissa eri toiminnot ovat saman katon alla ja kynnykset erityyppisten terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen välillä ovat matalat. Näin voidaan parhaiten vastata väestön olemassa oleviin tarpeisiin, Henriksson sanoi.

Puheessaan Henriksson korosti, että uusien hyvinvointialueiden on käytävä vuoropuhelua asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa sekä otettava heidän näkemyksiään huomioon.

-Jotta sosiaali- ja terveydenhuollosta tulisi entistä asiakaslähtöisempää, toivon, että hyvinvointialueet tarjoavat asukkaille monipuolisia ja tehokkaita mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Tämä voidaan toteuttaa järjestämällä keskustelutilaisuuksia, mutta myös asukasneuvostoja, joissa asukkailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa nykyisistä ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Uuden H-talon esimerkin mukaisestin, hoitopalveluiden on aina rakennettava käyttäjien tarpeiden mukaan, Henriksson sanoo.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP