Henriksson budjettipuheessaan: Väkivallalle on saatava loppu

21.09.2022 klo 21:00
Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti tänään eduskunnan lähetekeskustelussa pitämässään budjettipuheessa, että oikeusvaltion kannalta on keskeistä, että kansalaiset luottavat sekä lakiin että oikeusprosessiin.

– Oikeusministeriön määrärahoilla rahoitetaan demokraattisen oikeusvaltion ydintoimintoja. Jokaisessa budjettineuvottelussa, johon olen osallistunut hallituksessa, olen määrätietoisesti korostanut, että oikeudenhoidon määrärahat ja toimintaedellytykset on turvattava. Olemme vahvistaneet oikeudenhoidon resursseja pysyvästi melkein 80 miljoonalla eurolla tällä kaudella, Henriksson sanoi puheessaan.

Henriksson korosti, että uhrien oikeudet paranevat huomattavasti, kun lähestymiskieltoa tehostetaan.

– Väkivallalle on saatava loppu. Tehostamme nyt lähestymiskieltoa, jotta lähisuhdeväkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Sähköinen valvonta otetaan käyttöön, lähestymiskieltoa voi jatkossa hakea maksutta kaikissa tilanteissa ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia tulee käsitellä kiireellisesti. On erittäin tärkeää, että jokainen voi hakea lähestymiskieltoa taloudellisesta tilanteesta riippumatta, Henriksson sanoo.

Henriksson korosti myös, että rikoksen uhriksi joutuneet lapset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa ja että rikosprosessit eivät saa viivästyä. 

– Minulle on ollut tärkeää saada aikaan uudistus, jonka myötä lapsiin kohdistuvat rikokset voidaan käsitellä nopeammin. Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely nopeutetaan nyt sekä esitutkinnan että syytteen nostamisen osalta. Pääkäsittely tuomioistuimessa on aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta, sanoo oikeusministeri Henriksson.

Vastuuministerinä Henriksson on ylpeä siitä, että hallitus on siirtynyt sanoista tekoihin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Historiallisen seksuaalirikosuudistuksen ja tehokkaamman lähestymiskiellon lisäksi hallitus on toteuttanut useita muita toimenpiteitä. Hallitus on muun muassa laatinut 32-kohtaisen ohjelman naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, nimittänyt naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan, antanut eduskunnalle lakiesityksen sukupuolesta rangaistusten koventamisen perusteena ja ryhtynyt toimiin ihmiskauppaa vastaan.

– Emme saa koskaan sulkea silmiämme väkivallalta. Meidän on myös todettava, että naisilla on erityinen vaara joutua nykyisen tai entisen kumppanin tekemän väkivallan sekä seksuaaliväkivallan uhriksi. Siksi tarvitsemme lainsäädäntöä, joka suojelee erityisesti tyttöjä ja naisia, Henriksson sanoo.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP