Henriksson ruotsalaisuuden päivänä: Uskalla puhua ruotsia!

06.11.2023 klo 12:20
Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson muistuttaa Ruotsalaisuuden päivänä, että ruotsin kielen ja kaksikielisyyden vahvistaminen Suomessa vaatii toimintakykyä. Henriksson iloitsee siitä, että RKP:n pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta.

– Suomi ja ruotsi ovat olleet Suomen kansalliskielet maamme itsenäistymisestä lähtien. RKP haluaa nähdä Suomen, jossa olemme ylpeitä molemmista kansalliskielistämme ja jossa jokainen voi elää elämäänsä ruotsin ja suomen kielellä myös käytännössä samalla kun rakennamme siltoja kieliryhmien välille, Henriksson sanoo.

– Tiedämme, että kaksikielisyyden takaa enemmistön ymmärrys sekä RKP:n aktiivisuus ja mukanaolo päätöksenteossa. Viime aikoina on tehty monia tärkeitä ruotsin kieltä Suomessa vahvistavia päätöksiä, Henriksson muistuttaa.

Syksystä 2024 alkaen B1-kielen opetukseen lisätään kouluissa yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla 6–9. Tämä tarkoittaa käytännössä enemmän ruotsin kielen opetusta suomenkielisissä kouluissa. Ruotsinkielisissä kouluissa toisen kotimaisen kielen opetus alkaa usein jo ensimmäisellä luokalla.

– Suomenkielisten koulujen ruotsinopettajat ovat jo pitkään tuoneet esiin tarpeen lisätä ruotsin kielen viikkotunteja. Kielten osaaminen avaa ovia ja antaa enemmän mahdollisuuksia elämässä, Henriksson sanoo.

Hallitus on sitoutunut jatkamaan kielellisten oikeuksien edistämistä kansalliskielistrategian ja kielipoliittisen ohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa on useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla tulee olemaan myönteinen vaikutus ruotsin kieleen Suomessa. 

Henriksson mainitsee joitakin esimerkkejä:

Hallitus panostaa nyt ruotsinkielisiin oppimateriaaleihin 500 000 euroa lisää vuoden 2024 talousarvioesityksessä.

Koulutamme lisää kielikylpyopettajia ja vahvistamme kielikylpy- ja kielisuihkutoimintaa jo varhaiskasvatuksesta lähtien.

Valtionhallinnon kielitutkinnon sekä yleisen kielitutkinnon ylimmän tason suorittaminen suomen ja ruotsin kielessä tulee maksuttomaksi.

Hallitus pyrkii varmistamaan yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden molemmilla kansalliskielillä kaikilla tasoilla.

Ruotsinkielinen pelastuskoulutus siirretään Helsinkiin ja lisätään osana Helsingin Pelastuskoulun toimintaa. Lisäksi turvataan ruotsinkielinen poliisikoulutus.

Tavoitteena on, että 5–10 prosenttia Suomeen saapuvista kotoutuu ruotsin kielellä, ja hallitus esittää ensi vuoden budjettiin miljoona euroa ruotsinkieliseen kotoutumiskoulutukseen.

Henriksson korostaa lopuksi, että kaksikielinen Suomi on koko maan etu.

– Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle keskeistä. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys konkretisoi sitä entisestään, mikä tarkoittaa, että ruotsin kielen merkitys kasvaa myös Suomelle. Ole ylpeä Suomen kaksikielisyydestä ja uskalla puhua ruotsia, kehottaa puolueen puheenjohtaja Ruotsalaisuuden päivänä.

Bloggen
Eduskunta SFP RKP