Henrikssonin loppukiri: Lukutaitoa vahvistetaan lisätunneilla!

30.05.2024 klo 16:23
Lehdistötiedote julkistettiin 30.5.2024.

Hallitus teki tänään tärkeän päätöksen lisätä perusopetuksen vähimmäistuntimäärää kolmella vuosiviikkotunnilla. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on opetusministerinä johtanut uudistustyötä.

Hallitus tulee hallitusohjelman mukaisesti panostamaan perusopetukseen 200 miljoonaa euroa enemmän. Nyt äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opetusta lisätään alaluokilla yhteensä kolmella vuosiviikkotunnilla.

– Lukutaidon heikkeneminen osoittaa, että tarvitaan lisäpanostuksia sen varmistamiseksi, että kaikilla nuorilla on perustaidot, eli luku-, kirjoitus- ja laskutaidot, hallussa, kun he päättävät yhdeksännen luokan. RKP:lle sanoista tekoihin siirtyminen on ollut aivan keskeistä. Nyt annamme oppilaille enemmän aikaa harjoitteluun jo varhaisessa vaiheessa ja opettajille työrauhaa. Iloitsen siitä, että olen opetusministerinä saanut saattaa tämän tärkeän uudistuksen maaliin, Henriksson sanoo.

Vuosiluokilla 1.-2. sekä äidinkielen ja kirjallisuuden että matematiikan opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla ja vuosiluokilla 3.-6. äidinkielen opetusta lisätään yhdellä vuosiviikkotunnilla. Tuntilisäykset jätetään toteutettavaksi paikallisin päätöksin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2025, ja kyseessä on yhteensä 20,6 miljoonan euron panostus.

Vähimmäistuntimäärää lisätään opetussuunnitelmaa laajentamatta, mikä tarkoittaa lisää aikaa nykyisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle riittävät jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavat perustaidot.