Ensimmäinen Ahvenanmaa-strategia vahvistaa osaamista ja luottamusta

03.06.2022 klo 10:00
- Ahvenanmaa-strategia on hallituksen tahdonilmaisu, jonka myötä valtioneuvosto sitoutuu pitämään huolta hyvistä suhteista Ahvenanmaahan, toimivasta viestinnästä ja hyvästä yhteistyöstä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ensimmäinen Ahvenanmaa-strategia hyväksyttiin eilen valtioneuvoston periaatepäätöksenä. Strategian tavoitteena on edistää Ahvenanmaa-asioiden sujuvaa, rakentavaa ja tehokasta hoitamista valtioneuvostossa Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti.

 

- Läpileikkaavana teemana on luottamuksen parantaminen valtioneuvoston ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen välillä. Luottamuksen vahvistaminen hyödyttää kaikkia osapuolia, ja olen iloinen, että strategia saatiin hyväksyttyä juuri parahiksi ennen Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlia, sanoo Ahvenanmaan asioista vastaava oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. 

 

Strategian kohderyhmänä on sekä hallinto että päätöksentekijät, käytännössä valtioneuvoston virkamiehet ja hallitus. Strategian sisältämiin toimenpiteisiin on kirjattu mm. virkamiesten Ahvenanmaa-osaamisen lisäämistä, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen EU-asioissa sekä ministerien kannustaminen vierailemaan Ahvenanmaalla vähintään kerran toimikautensa aikana.

 

Strategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallituskauden aikana tehdään Ahvenanmaa-strategia, jossa on konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Ahvenanmaa-osaamista vahvistetaan ja kehitetään valtionhallinnossa sekä varmistetaan resurssien riittävyys. Ahvenanmaa-kysymysten yhteensovittamista kehitetään ja varmistetaan toimiva yhteydenpito ruotsin kielellä valtionhallinnon ja maakunnan itsehallinnon välillä.

 

Maakunnan itsehallinto herättää usein kansainvälistä kiinnostusta esimerkkinä siitä, miten turvata rakentavalla tavalla vähemmistöryhmän asema. Sillä, miten valtakunnan ja maakunnan suhdetta vaalitaan ja kehitetään, on siten merkitystä myös positiivisen maakuvan luomisessa.