Oikeusministeri Henriksson: Yhteistyötä on vahvistettava lasten hyväksikäytön torjumiseksi

01.06.2022 klo 16:29
- Meillä on yhteinen velvollisuus suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Euroopan unionin strategia, jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan näitä hirvittäviä rikoksia, on siksi erittäin tärkeä. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen ja lasten oikeuksien suojeleminen on yhteinen asiamme, Henriksson sanoi.

Verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen edellyttää laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä niin viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kuin yritystenkin välillä, jotta onnistumme pitämään lapset turvassa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi tänään kansainvälisessä WeProtect-huippukokouksessa Brysselissä. Kokouksen aiheena on verkossa tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuminen.

Henriksson esitteli kokouksessa toimia, joita Suomessa on tehty lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. Seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan varsinkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten ankaroittamista tuntuvasti. Lapsi ei voi koskaan antaa suostumustaan seksuaalisiin tekoihin aikuisen kanssa.

Henriksson kertoi, että Suomi on myös sitoutunut etsimään keinoja rikosprosessin nopeuttamiseksi, jotta erityisesti seksuaalirikosten lapsiuhrit eivät joutuisi palaamaan traumaattisiin kokemuksiin vuosien ajan prosessin keston vuoksi. 

Suomi on sitoutunut moniammatilliseen Barnahus-malliin, jolla tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvittämistä sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa.  Suomessa on myös panostettu rikosten ja niiden uusimisen vähentämiseen muun muassa lisäämällä rahoitusta seksuaali- ja väkivaltarikollisten kuntoutusohjelmiin. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi liittyä myös ihmiskauppaan. Koulutusta on lisätty, jotta lasten ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset pystyvät tunnistamaan ja torjumaan ihmiskauppaa entistä tehokkaammin.

WeProtect Global Alliance on globaali yhteenliittymä, johon kuuluu 98 hallitusta, 53 yhtiötä, 62 kansalaisjärjestöä ja 9 hallitustenvälistä järjestöä. Tavoitteena on rajoja ylittävällä yhteistyöllä torjua verkossa tapahtuvaa lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Myös Suomi on tämän yhteenliittymän jäsen. WeProtect Global Alliance Summit järjestetään Brysselissä 1.–2.6.2022.