Budjettiesitys vahvistaa kotitalouksien ostovoimaa ja parantaa lapsiperheiden tilannetta

01.09.2022 klo 20:00
Henriksson hallituksen budjettipäätöksistä

Hallitus on tänään saanut päätökseen tämän vuoden budjettineuvottelut Säätytalolla Helsingissä. 

– Olen tyytyväinen neuvottelutulokseen. Nyt meillä on paketti, joka vahvistaa suomalaisten ostovoimaa, auttaa suomalaisia ​​sähkön hinnan noustessa ja vahvistaa arjen turvallisuutta myös tulevana talvena. Tämä on paketti joka vahvistaa uskoa tulevaisuuteen, sanoo oikeusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Moni on ollut yhteydessä viime aikoina ja on selvää, että inflaation ja korkojen nousu sekä kasvaneet sähkönhinnat huolestuttavat. Hallituksen toimenpidepaketti tulee käytännössä tarkoittamaan sitä, ettei kukaan joudu miettimään onko varaa ruokaan tai lämpimään kotiin, Henriksson sanoo.

– Energian hintojen jyrkkä nousu johtuu Venäjän ja Putinin julmasta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Meidän on kuitenkin muistettava, että hinta, minkä me maksamme korkeiden kustannusten muodossa, ukrainalaiset maksavat menetetyillä ihmishengillä ja kärsimyksellä. On äärimmäisen tärkeää, että osoitamme edelleen solidaarisuutta ja tuemme Ukrainaa. Ukrainan sota on myös meidän sotamme vapaudesta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta Euroopassa, Henriksson sanoo.

Sähkön arvonlisävero alennetaan ja uusi määräaikainen sähkövähennys tuloveroon otetaan käyttöön

RKP:n kädenjälki näkyy selvästi muun muassa sähkön arvonlisäveron alentamisessa. Myös uusi määräaikainen sähkövähennys tuloveroon otetaan käyttöön. Lisäksi otetaan käyttöön määräaikainen sähkötuki, jotka eivät voi tehdä vähennyksiä tuloverotuksessa. Molemmat viedään nyt jatkovalmisteluun. 

– RKP:lle on tärkeää, että me nyt alennamme sähkön arvonlisäveroa 24:sta 10 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos näkyy kaikissa sähkölaskuissa. Suomalaisia kompensoidaan myös uudella määräaikaisella sähkövähennyksellä tuloveroon, sekä erillisellä sähkötuella kotitalouksille, joilla ei ole mahdollisuutta täysimääräisesti hyödyntää määräaikaista sähkövähennystä Henriksson sanoo.

Lapsiperheiden tilannetta helpotetaan ja päivähoitomaksuja alennetaan 

RKP on pitkään korostanut, että kun arjen menot nousevat, on tärkeää ryhtyä yleisiin, mutta myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suunnattuihin toimenpiteisiin. Henriksson on tyytyväinen, että lapsiperheiden arjen turvallisuutta nyt vahvistetaan.

– RKP haluaa Suomesta maailman lapsiystävällisimmän maan. Nyt olemme tehneet tervetulleita päätöksiä, jotka jättävät enemmän rahaa kukkaroon lapsiperheille, yksinhuoltajille ja opiskelijoille joilla on lapsia, Henriksson sanoo.

Joulukuussa maksetaan ylimääräinen lapsilisä ja varhaismaksuja alennetaan pysyvästi. Myös väliaikaisia ​​ja kohdennettuja toimenpiteitä esitetään. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus ja opintotuen huoltajakorotus korotetaan. Myös lapsilisä sekä työttömyys- että toimeentulotuessa korotetaan. Myös yksityisen hoidon tukea korotetaan.

Ylivelkaantuneiden tilannetta parannetaan

Hallitus on budjettiriihessä päättänyt, että käynnistetään ulosoton suojaosan korotusta koskeva määräaikainen kokeilu vuodeksi 2023

– Suojaosuuden väliaikainen korotus takuueläkkeen tasolle tarkoittaa, että tuloista ulosmitattavaa osuus pienenee, mikä vahvistaa ulosotossa olevan henkilön ostovoimaa. Tämä on tilapäinen toimenpide, joka antaa enemmän rahaa käteen niille joilla on velkoja ulosotossa. Tämä auttaa heitä selviytymään, kun arjen kulut nousevat, Henriksson sano

Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne

Suomi ei horju tuessaan ​​Ukrainalle ja Ukrainan kansalle. Budjettiesitys sisältää 30 miljoonan euron suoraa tukea Ukrainalle. Tällä hetkellä noin 40 000 ukrainalaista pakolaista on hakenut tilapäistä suojelua Suomessa. Henriksson korostaa, että ukrainalaisten pakolaisten työllistymisen esteitä on poistettava.

Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne merkitsee myös sitä, että panostukset Suomen puolustuskykyyn saavat suurta näkyvyyttä budjettiesityksessä. Puolustusvoimille varataan 788 miljoonaa euroa toimintakustannuksiin ja materiaalihankintoihin. Rajavartiolaitos saa 48 miljoonan euron avustuksen kriisivalmiuksiensa vahvistamiselle ja 163 miljoonaa euroa uusien valvontakoneiden hankintaan.

–  Naton tulevana jäsenenä panostukset maanpuolustukseen ovat tärkeitä Suomelle. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa sen tarvetta entisestään. Meillä on vahva maanpuolustus, ja tulee olla myös tulevaisuudessa, Henriksson painottaa

RKP:n tavoite lisätä ruotsin kielen opetustunteja toteutuu

B1-kielen aikaisempi aloitus 6 luokalla 7 luokan sijaan suomenkielisissä kouluissa on käytännössä johtanut ruotsin kielen viikoittaisten tuntien määrän vähenemiseen luokilla 7–9, koska opetustunnit on jaettu neljälle luokalle kolmen sijaan. Tämä on suuri puute, josta RKP on huomauttanut, ja Henriksson on tyytyväinen, että se nyt korjataan.

– Pohjoismainen yhteistyö on Suomelle äärimmäisen tärkeä. Suomen ja Ruotsin liittyessä Natoon tämä konkretisoituu entisestään ja ruotsin kielestä tulee vielä tärkeämpi Suomelle. Ruotsin kielen opettajat suomenkielisissä kouluissa ovat myös huomauttaneet opetustuntien lisäämisen tarpeesta 6-9 luokilla. Nyt tämä toteutuu viimeistään syksyllä 2024, Henriksson sanoo.

– Olen erittäin iloinen siitä, että olemme voineet myöntää Vaasan keskussairaalalle runsaan miljoonan rahoituksen kansallisen potilasturvallisuuden jatkokehittämiselle. Hallitus päätti myös, että kansallisarkistoa kehitetään niin, että arkiston toiminnat säilyvät Vaasassa, Henriksson sanoo.

Seinäjoki-Kaskinen -junaradalle on varattu 3,5 miljoonaa euroa tehokkaampaan kunnossapitoon.

Lähestymiskieltoa uudistetaan ja lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä nopeutetaan

Monet Henrikssonin oikeusministerinä ajamat hankkeet saavat rahoitusta budjettiesityksessä. Muun muassa nopeutetaan lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä.

– Minulle on tärkeää, että resursseja nyt lisätään, jotta lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä voidaan nopeuttaa. Tehokkaampi lähestymiskielto vahvistaa turvallisuutta monille, jotka ovat joutuneet esimerkiksi parisuhteessa väkivallan uhriksi, Henriksson sanoo.