Henriksson: Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

24.02.2023 klo 20:00
Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on erittäin pettynyt perustuslakivaliokunnan päätökseen.

– Olen erittäin pettynyt siihen, että saamelaiskäräjälain uudistusta ei tehdä tällä hallituskaudella. Lakimuutos olisi ollut välttämätön, jotta saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet olisi voitu turvata täysimääräisesti, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Saamelaiset olisivat vihdoin ansainneet uuden saamelaiskäräjälain. YK:n eri elimet ovat toistuvasti arvostelleet Suomea saamelaisten oikeuksien rikkomisesta. Perustuslakivaliokunnan tämänpäiväinen päätös heikentää Suomen uskottavuutta ihmisoikeuskysymyksissä ja on enemmän kuin noloa meille, jotka olemme aina halunneet puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia kansainvälisellä näyttämöllä.  

– Perustuslakivaliokunnassa Kokoomuksen, Perussuomalaisten ja Keskustan jäsenet estivät tehokkaasti lain tuomisen suureen saliin, jossa kaikki kansanedustajat olisivat voineet ottaa siihen kantaa. Minusta tuntuu, että kyse ei suinkaan ollut ajanpuutteesta, vaan viime kädessä politiikasta ja haluttomuudesta viedä lakiesitystä eteenpäin.

– Perustuslain kannalta tässä hallituksen esityksessä ei ollut ongelmia. On siksi välttämätöntä kysyä, miksi estitte asian etenemisen suureen saliin: Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset? Miksi ette halunneet antaa demokratian puhua täysistunnossa? 

Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri ja on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan. Henrikssonin mukaan seuraavan hallituksen on vietävä asiaa välittömästi eteenpäin.

– Uutta saamelaiskäräjälakia tarvitaan saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi. Minä ja RKP olemme tehneet väsymättä työtä saamelaisten oikeuksien puolesta koko hallituskauden ajan. Teemme niin jatkossakin, Henriksson sanoo.

Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on itsehallinto kotiseutunsa kieltä ja kulttuuria koskevissa asioissa. Lain mukaan saamelaisia edustaa saamelaiskäräjät. YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevassa julistuksessa todetaan, että alkuperäiskansoilla on oikeus päättää omien instituutioidensa rakenteesta ja valita niiden jäsenet omien menettelytapojensa mukaisesti.