Sagt & skrivet

Tal vid Christina Gestrins miljöteknologiseminarium i Korsholm den 10.3 - Österbotten som en motor för hållbar utveckling

Jag ska tala kring ämnet ”Österbotten som en motor för hållbar utveckling”. Det är ett viktigt och aktuellt ämne. Att på hemmaplan, men även nationellt och internationellt, kunna lyfta fram de egna hemtrakterna, som hela landets kraftkälla för hållbar utveckling med avstamp i miljöteknologi och energieffektivitet, är såväl inspirerande som motiverande. Läs mera »
10.03.2014 kl. 08:38

Menestyksen eväät

Kun ajattelen mennyttä vuotta, yksittäiset asiat katoavat helposti hahmottomaan massaan. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tänä vuonna hallituksen työtahti on ajoittain ollut jopa epäinhimillisen kiivas. Meillä on ollut ratkaistavana todella suuria kysymyksiä jotka ovat liittyneet maamme talouteen ja EU:n tilanteeseen ylimalkaan. Läs mera »
29.12.2013 kl. 13:56

Det handlar om att rädda välfärden och bära ansvar

När jag ser tillbaka på året, känns det som om allt flyter ihop. Det igen beror säkert på att vi haft en hård takt i regeringsarbetet, så tufft att jag mellan verserna upplevt det nästan omänskligt. Men så är också våra bekymmer stora, och vi kan inte ligga på latsidan och sopa problemen under mattan. Den stora frågan över alla andra, har naturligtvis handlat om ekonomin, såväl landets egen som den globala och situationen i EU över lag. Läs mera »
15.12.2013 kl. 13:47

Pienyrittäjiä pitää auttaa ja kannustaa!

Voimassa oleva velkajärjestelylaki säädettiin 1990-luvun talouslaman seurauksena auttamaan ylivelkaantuneita yksityishenkilöitä, jotta he selviytyisivät ylivoimaisesta velkataakastaan. Laman seurauksena vaikeuksiin ajautuivat erityisesti monet toisen velasta takauksen antaneet henkilöt, yrittäjät ja asuntovelalliset. Velkajärjestelylain tarkoituksena oli yksityishenkilöiden auttaminen uuteen alkuun. Tämä tavoite on nyt yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin. Läs mera »
01.12.2013 kl. 09:11

Svar till Ole Sten

Ole Sten frågade i de Österbottniska tidningar, bland annat i Sydin den 30.5 och 4.4 vad jag och partiet gjort för företagarna och i synnerhet småföretagarna. Svaret är enkelt. Vi är ett parti som tror och satsar på företagande och sysselsättning. Små- och medelstora företag är ryggraden i vårt välfärdssamhälle. Läs mera »
04.06.2013 kl. 14:28

Tal vid Finlands Svenska Andelsförbund - våra frågor

Varför behövs en ny lag? Den nuvarande lagen om andelslag har varit i kraft i 11 år. Det är en rätt kort tid för en författning som reglerar grunden för en viss typ av näringsverksamhet. Den gällande lagen uppfyller dock inte alla de behov som finns inom den nuvarande och den nya andelsverksamheten. Detta beror på att omständigheterna har förändrats och på att den gällande lagen i praktiken grundar sig på lagen om andelslag från år 1954 och på lagen om aktiebolag från år 1978. Läs mera »
20.03.2013 kl. 12:12

Bryssel – en knutpunkt i Europa

Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter. Läs mera »
08.03.2013 kl. 14:13

Nu behövs den goda viljan!

Riksmötet öppnades i tisdags, och riksdagen kan se fram emot en arbetsdryg vår. Det kommer inte att bli lätt, men med god vilja kan vi komma långt. Det gäller att trygga välfärds Finlands framtid.Läs mera »
12.02.2013 kl. 16:43

Partidagstal i Karleby 9.6.2012

Bästa partidagsdelegater, bästa vänner av Svenska folkpartiet, mina damer och herrar, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen! Vi möttes till partidag i Esbo för lite mindre än ett år sedan. Då var stämningen lättad, uppsluppen och glädjerusig. Vi hade precis avslutat regeringsförhandlingarna på Ständerhuset. Förhandlingar som för Svenska folkpartiets del ledde till ett utmärkt resultat med två ministrar och många bra skrivningar i regeringsprogrammet. Partiordförande Stefan Wallin var coachen som lotsade oss till detta goda resultat. Läs mera »
09.06.2012 kl. 17:46

Pälsdjursnäringen är en viktig sysselsättare

Pälsdjursnäringen är en viktig näring för landsbygden och i synnerhet för Österbotten. Den sysselsätter över 17.500 personer i Finland och exportintäkterna uppgår till ca 300 miljoner per år. 98 procent går på export.Läs mera »
21.05.2012 kl. 09:37