Sagt & skrivet

Tal vid Magmas seminarium om "En eller tvåspråkiga skolor?"

Risker och möjligheter med en tvåspråkig skola Känslorna kring det svenska språket i Finland brukar svalla fritt i samhället. Det finns organisationer som ser det som sin främsta uppgift att marginalisera, eller kanske snarare utrota, svenskan från Finland. Vi har nyligen igen fått uppleva dessa krafter i aktion när medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska svenskan på alla nivåer, nu fått stor medial uppmärksamhet.Läs mera »
13.03.2013 kl. 11:52

Statens ägande tände debatten

Under veckan som gått har regeringen fått svara på oppositionens interpellation om Kemijärvi och statens roll som ägare.Läs mera »
16.02.2013 kl. 17:33

De grundlagsenliga rättigheterna måste beaktas i polisförvaltningsreformen

Regeringen genomför som bäst en omfattande reform av polisförvaltningen under ledning av min kollega, inrikesminister Päivi Räsänen. Med det så kallade PORA III-projektet eftersträvar staten avsevärda inbesparingar på upp till 30 miljoner euro per år genom att bl.a. minska på polisens förvaltningsfunktioner och fastighetskostnader. Med tanke på de samhällsekonomiska utmaningar vi står inför tycker jag som utgångspunkt att det är välmotiverat att polisens förvaltningsstrukturer lättas upp, men det får naturligtvis inte ske på bekostnad av medborgarnas rättsskydd.Läs mera »
14.10.2012 kl. 17:06

Ett år som minister

På midsommarafton har Jyrki Katainens regering suttit i exakt ett år. Samtidigt innebär det att jag får blicka tillbaka på ett händelserikt år som justitieminister. Den nuvarande sexpartiregeringen har trots det vida spannet och de ideologiska skillnaderna lyckats rätt väl med att dra åt samma håll, kanske på grund av att alla insett situationens allvar och behovet av samarbete och kompromissvilja.Läs mera »
22.06.2012 kl. 17:23

Ett plock av veckans smörgåsbord

Den senaste veckan har bjudit på en synnerligen blandad kompott. På måndagen och tisdagen fortsatte SFP:s ordförandeturné med bra diskussioner i Närpes respektive Lovisa. Däremellan hann jag medverka i regeringens aftonskola på tisdagmorgon. Vi slog fast riktlinjerna för hur kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen skall gå vidare. Läs mera »
09.06.2012 kl. 09:04

Hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen på agendan

I torsdags berättade jag om mina linjedragningar kring den fortsatta hovrätts- och förvaltningsdomstolsreformen. Antalet hovrätter minskas med en och antalet förvaltningsdomstolar med två, så att Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt i Kuopio, slås ihop till en hovrätt med placering i Kuopio. Samtidigt sammanslås också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar och förläggs till Kuopio. På samma sätt slås Rovaniemi och Uleåborgs förvaltningsdomstolar samman med placering i Uleåborg.Läs mera »
06.05.2012 kl. 09:45

Nya tankar behövs - Närdemokratin skall stärkas!

Diskussionen om kommunreformen fortsätter. Mycket av diskussionen kretsar kring kommungränserna, mindre kring hur vi tryggar servicen och stärker demokratin. Jag efterlyser öppningar och kreativitet. I flera sammanhang har jag framhållit att nu är tid att komma med förslag på lösningsmodeller som stärker närdemokratin och garanterar fortsatt god service på båda nationalspråken.Läs mera »
17.03.2012 kl. 10:09

Ny president under festliga former

Under den gångna veckan installerades Sauli Niinistö som vårt lands 12:e president under högtidliga former. Själva installationsproceduren, med tal av såväl den avgående som den tillträdande presidenten i riksdagens plenisal, samt ceremonierna på slottet då den nya presidenten hälsade på diplomatkåren och de högsta tjänstemännen, står kanske för det närmaste vi kommer kunglig pompa och ståt. Väl så!Läs mera »
04.03.2012 kl. 10:11

Riksdagsarbetet igång med en rivstart

Senaste söndag valde Finlands folk en ny president, på måndagen inledde Finlands riksdag sin vårsession och onsdagen blev politiskt en av de mest händelserika dagarna på mycket länge. Först nåddes vi av dystra besked om att Nokia skär ner personalen i Salo med cirka 1 000 personer. Läs mera »
11.02.2012 kl. 10:16

Vi behöver en president i tiden - dags att vakna till!

På söndag väljer Finlands folk president. Tarja Halonens 12 år som republikens president, den första kvinnan någonsin, går mot sitt slut. I vårt land kan man sitta högst två perioder och gott och väl så. Annat var det på Kekkonens tid. Men till den tiden skall vi inte gå tillbaka.Läs mera »
18.01.2012 kl. 10:20