Sagt & skrivet

EU finns i vår vardag

Under mina tre år som justitieminister har jag insett vikten av EU-samarbetet inom området för rättsliga frågor. Samma gäller förstås också de övriga sektorerna inom den Europeiska unionen. Som ett exempel kan jag nämna EU:s så kallade brottsofferdirektiv, som antogs i oktober 2012. Direktivets syfte är att säkerställa att brottsoffer får samma miniminivå av skydd, stöd och tillgång till rättvisa i alla medlemsländer. Läs mera »
10.05.2014 kl. 10:40

Vi måste stärka förtroendet inom EU

En av de viktigaste aspekterna i ett samhällsbygge är förtroende. I Finland är vi vana vid att lita på varandra och vi medborgare har ett starkt förtroende till våra myndigheter och våra domstolar. Det här beror långt på att vi i huvudsak är fria från korruption och på att öppenhet är en ledande princip i vår förvaltning.Läs mera »
03.05.2014 kl. 10:39

SFP i Österbottens kretsmöte 12.4.2014

Bästa österbottningar, Arbetet inom politiken är aldrig ointressant. Men jag kan ärligt säga att sällan har jag under min karriär varit med om en så omtumlande tid inom politiken, som nu under den senaste månaden. Först blev det en helomvändning i vårdreformen, som skapade en hel del stora frågor som det ännu inte går att svara på. Det enda som är säkert är att den fortsatta beredningen av vårdreformen inte kommer att bli lätt. Läs mera »
12.04.2014 kl. 12:54

Kreikasta EU:n puheenjohtajamaa

Saavuin loppuviikolla lämpimään Ateenaan, missä EU:n oikeus- ja sisäasioiden ministerit olivat koolla epävirallisessa ministerikokouksessa. Puheenjohtajakauden ensimmäinen ministerikokous pidetään aina puheenjohtajamaassa ja nyt oli Kreikan vuoro. Meidän oikeusministerikokouksemme oli myös Kreikan ensimmäinen ja he ottivat asian tosissaan. Läs mera »
26.01.2014 kl. 09:25

Värderingarna mår bra men välfärdsmodellen är i ett brytningsskede

På måndagen deltog jag tillsammans med bland annat president Sauli Niinistö och kommissionär Olli Rehn i ett stort Pohjola-Norden seminarium med temat ”Nordens plats i Europa”. President Niinistö talade om våra gemensamma värderingar. Han lyfte fram flera intressanta aspekter, bland annat hur de nordiska värderingar innehåller en förväntan om vad vi önskar oss av framtiden och att dessa förväntningar åtminstone till en del för tillfället kanske är för höga.Läs mera »
24.11.2013 kl. 09:16

Pohjola-Nordens seminarium 18.11.2013 - Hur förnya den Nordiska välfärdsmodellen?

. Norden har alltid varit och är fortfarande en oerhört viktig referensram för oss finländare. Vi identifierar oss med de övriga nordiska länderna, vi har mycket gemensamt och vi driver vår samhällsutveckling framåt i ungefär samma riktning. Läs mera »
18.11.2013 kl. 08:16

Bryssel – en knutpunkt i Europa

Denna vecka har jag tillbringat två långa, men mycket intressanta och givande arbetsdagar i Bryssel. Jag deltog i EU-justitieministrarnas regelbundet återkommande möte och i samband med det prickade jag in en extra arbetsdag i Bryssel för att hinna träffa en del människor och knyta kontakter. Läs mera »
08.03.2013 kl. 14:13

Tal - sexköp som brott och fenomen-seminarium i Finlands Riksdag 7.11.2012

Bästa seminariedeltagare och kolleger! Det bereder mig en stor glädje att få öppna dagens seminarium om sexköp och kriminalitet i samband med prostitution här i riksdagens auditorium. Valet av plats och det faktum att seminariet ordnas gemensamt av riksdagens lagutskott och justitieministeriet känns mycket naturligt eftersom debatten kring den centrala fråga vi idag ska dryfta – införandet av ett eventuellt sexköpsförbud i Finland enligt svensk modell – kommer att kräva ökade insikter och senare ställningstaganden av oss riksdagsledamöter här på Arkadiabacken. Jag vill tacka riksdagens lagutskott inklusive dess tjänstemän för gott samarbete, och mina egna tjänstemän för det goda förberedande arbete som gjorts inför seminariet. Läs mera »
07.11.2012 kl. 16:49

Tal vid Finlandsinstitutet i Stockholm - Autonomi och moderland, hur utvecklas relationerna?

Bästa ministrar, talman, ambassadör, bästa gäster, Tack för möjligheten att delta och prata här på Finlandsinstitutet i Stockholm. Talman Britt Lundberg berörde redan en del av de saker som jag också planerar att ta upp och våra tal kompletterar varandra på ett bra sätt. Läs mera »
16.10.2012 kl. 17:00

Intressant vecka i Nordamerika

Det har varit en unik vecka. Mitt första besök som minister till New York och FN samt Kanada. FN:s generalförsamling samlades på måndag till en viktig konferens om Rule of Law, eller rättsstaten som vi säger på svenska.Läs mera »
30.09.2012 kl. 17:20