Kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Pressmeddelande: Regeringen har glömt de äldre i vårdreformen

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson kritiserar regeringens vårdreform då det gäller de äldre.Läs mera »
27.11.2017 kl. 09:01

Kolumn, ÖT: Tingsrättsreformen går åt svenskan

Den här veckan var dyster för Svenskfinland och tvåspråkigheten. Regeringspartierna röstade igenom den s.k. tingsrättsreformen i riksdagen. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsatte sig regeringens nedskärning av 27 tingsrätter till 20. Tingsrättsreformen slår särskilt hårt mot Svenskfinland. Tre av landets tvåspråkiga tingsrätter; Östra Nylands tingsrätt i Borgå, Västra Nylands tingsrätt i Raseborg och Mellersta Österbottens tingsrätt i Karleby läggs ner. Läs mera »
27.11.2017 kl. 09:00

Debattartikel, HBL: Tingsrättsreformen – ett slag mot svenskan

Idag är det en dyster dag för tvåspråkigheten då riksdagen röstar om tingsrättsreformens öde. Det ska ett mindre mirakel till för att regeringens lagförslag ska falla. Hela oppositionen med SFP i spetsen motsätter sig regeringen Sipiläs förslag om att minska antalet tingsrätter från 27 till 20. Tingsrättsreformen är en till i raden av den centerledda regeringens så kallade reformer där servicen centraliseras till ett fåtal orter i vårt land. Det andra givna exemplet är vårdreformen och centraliseringen av sjukhusen. Läs mera »
22.11.2017 kl. 08:28

Kolumn, VBL: Världen behöver FN och FN behöver förnyas

Där vajar de för vinden på sydöstra Manhattan i New York. 193 flaggor som representerar alla de nationer som är medlemmar av FN. Det är starkt att se praktiskt hela världen samlad på ett och samma ställe.Läs mera »
20.11.2017 kl. 09:21
Bloggen
Riksdagen SFP RKP