Meidän on uudistettava vanhempainvapaajärjestelmää

Meidän on uudistettava vanhempainvapaajärjestelmää. Tavoitteena pitäisi vaiheittain olla ns. 6+6+6 malli ja kustannukset tulisi jakaa työnantajien välillä. Tarvittaisiin myös enemmän joustavuutta, jotta esim. äiti voisi olla kotona 6+6 kuukautta ja isä voisi käyttää vapaansa silloin kun lapsi on 3 vuotta vanha. Tai niin, että vapaan voisi yhdistää osa-aikatyöhön pidemmän ajanjakson ajan.

Lapsilisää tarvitaan, toimeentulotuen ja lapsilisän välinen kytkös on poistettava. Yksinhuoltajalisää tulisi korottaa, jotta yksinhuoltajavanhempien tilannetta voitaisiin parantaa.

Vanhempien tulee saada valita lastensa hoidon muoto. Kotona tai päiväkodissa. On vanhempien asia ja vastuu valita, mikä ratkaisu soveltuu parhaiten omalle perheelle. On oltava mahdollista hoitaa lapsia itse kotona tai palkata lastenhoitaja kotiin. Yhteiskunnan tulee taata, että vaihtoehtoja on todella olemassa. Perheen ja työn yhdistämistä helpottavia työaikamalleja on kehitettävä.