Suomi Pohjolassa ja Euroopan unionissa

Suomella on tärkeä rooli pohjoismaisessa yhteistyössä ja Suomen tulee olla aktiivinen toimija Euroopan unionissa. Kun EU-alueella menee taloudellisesti hyvin, myös Suomella menee hyvin.

Siellä missä olemme mukana, tulee meidän myös käyttää ääntämme. Muuten omat mielipiteet eivät voi saada vastakaikua. Suomen pitää toimia sen puolesta, että kansallisen luonteen omaavat kysymykset ratkaistaan kansallisella tasolla. Esimerkiksi nuuskasta meidän tulisi saada päättää itse. EU:n ei myöskään tule saada päättää, saako viiniä myydä vapaasti ruokakaupoissamme. Oman eduskuntamme on otettava vastuu sellaisesta päätöksestä. Ja siitä puheen ollen – en halua vapauttaa viinin myyntiä. Alkossa on tänä päivänä korkea laatu.