Det ska löna sig att jobba

Varje människa har behov av att känna sig behövd och att få göra rätt för sig. Det är en viktig del i individens hälsa. Därför är det så viktigt att få jobba. Det handlar alltså inte bara om utkomst för individen och skatteintäkter för stat och kommun. Men vi behöver bli bättre på att slipa bort flitfällorna i systemet. Det ska alltid löna sig att ta emot ett arbete.

Vad gäller arbetslöshetssystemet har vi orsak att titta närmare på det danska systemet. Det är mera sporrande än det system vi har i Finland idag.