Företagande, kunskap och hälsa – en förutsättning för Finlands välmående

Vårt land behöver duktiga företagare och ett starkt näringsliv. Företagen skapar arbetsplatser och därigenom välfärd. Att någon gång kunna skapa sig sin egen arbetsplats på basen av den utbildning man fått, borde kunna vara en lika naturlig tanke i den ungas tankevärld som tanken på en fast anställning hos en given arbetsgivare.

Nu upplevs ofta byråkratin kring företagandet vara för invecklad. Vi har goda system i teorin med startstöd, nyföretagarcentraler och hushållsavdrag som exempel. Men vi har orsak att ytterligare underlätta pappersexercisen kring arbetsgivarrollen. Jag har själv erfarenhet av hur det varit att ha ungdomar anställda i hushållsarbete, och trots jurist som jag är, hade jag fullt sjå att klara av att betala rätt avgifter på rätt tid till rätt instans och göra alla de anmälningar som skall göras. Palkka.fi-websajten har i någon mån gjort detta lättare. Det är bra.

De enskilda näringsidkarnas rätt till ersättning vid vård av eget sjukt barn borde förbättras.